วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

จังหวัดร่อนหนังสือถึง “นิมิตร” หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะถึงที่สุด แม้ศาลยกฟ้องแต่ยังอยู่ระหว่างการขยายเวลาอุทธรณ์

 


จากกรณีที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา   ซึ่งรายงานข่าวทราบว่า นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติหลังจากได้รับหนังสือดังกล่าว

          ต่อมา เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 66  จังหวัดลำปาง โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรื่อง เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อีกครั้ง  โดยในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า

          ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้รายงานว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ได้มีคำพิพากษาคดีฯ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 พิพากษายกฟ้อง ดังนั้นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ส. 2561 ของนายนิมิต จิวะสันติการ จึงยุติลงโดยผลของกฎหมาย และนายกเทศมนตรี ได้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่อ้างถึงนั้น

          จังหวัดลำปางพิจารณากรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่า  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลฯได้พิจารณาขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก  การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ยังดำเนินการต่อไป จนกว่าคดีถึงที่สุด  ตามมาตรา 86 ประกอบมาตรา 93 และมาตรา 81 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  

          จึงถือปฎิบัติกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายดังกล่าวต่อไป

 


เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 รับฟ้องคดีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ส่งให้อัยการยื่นฟ้อง นายนิมิตร จิวะสันติการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษเมื่อปี 2548  โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือแจ้งเทศบาลให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา

 

สืบเนื่องจาก ป.ป.ช.ได้มีการชี้มูลและยื่นฟ้องศาลว่า เมื่อปี 48 จ.ลำปางเป็นเจ้าภาพจัดงานไทยแลนด์เซรามิกแฟร์ วันที่ 2-12 ธ.ค.48  ได้ขอใช้สนามกีฬาเทศบาลเป็นสถานที่จัดงาน  มีโครงการจำเป็นที่จะต้องทำให้รองรับงานได้ เช่น ทางเดิน ลานเอนกประสงค์ ห้องน้ำ  ช่วงนั้นเดือน ส.ค.48 เสนอให้จัดทำโครงการมา 3 รายการ

 

กระทั่งต้นปีประมาณเดือน ก.พ.65  ได้แจ้งมาว่าให้ตนไปให้คำให้การกับ ป.ป.ช. ซึ่งก็ไปชี้แจงตามข้อเท็จจริง อีกประมาณ 1 เดือน ป.ป.ช.ได้แจ้งไปที่กระทรวงมหาดไทยว่าชี้มูลความผิดกับตน และให้มหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง แต่ทางมหาดไทยได้มีหนังสือพิจารณาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2548 ผ่านมาเกือบ 18 ปี  และไม่อยู่ในวาระที่ดำรงตำแหน่งแล้ว เพราะมีการเลือกตั้งใหม่เป็นวาระใหม่แล้ว  เขาก็ไม่มีอำนาจทำให้เราพ้นจากตำแหน่ง  เรื่องนี้ก็จบไป  แต่ ป.ป.ช.ได้ส่งอัยการยื่นฟ้อง  และศาลได้ประทับรับฟ้องเมื่อวันที่ 5 ก.ค.65

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์