วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สุดยอด ทีมหุ่นยนต์ “เวียงมอกวิทยา” จังหวัดลำปาง คว้าแชมป์ระดับอาเซียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ส่งทีมหุ่นยนต์ WMWS Robot เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ระดับอาเซียน “CPU1st” ASEN GRAND PRIX YOUTH ROBPTIC COMPETTION 2023” ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

ชนะเลิศ หุ่นยนต์บังคับมือKTIS(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) (รุ่นอาเซียนไม่เกินปริญญาตรี)
1.นาย เสฎฐวุฒิ คำวงค์เปี้ย 2.เด็กชาย นันทวัฒน อุททะวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่1 1.นายธนทัต วินโด้ 2.นายธีรพงศ์ จีคา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 1.นายนที จันดอก 2.นายนัททนัน ยี่ยวน
หุ่นยนต์บังคับมือ KTIS (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช)
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายเสฎฐวุฒิ คำวงค์เปี้ย 2. เด็กชาย นันทวัฒน์ อุททะวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ3 1. นาย ธีรพงศ์ จีคา 2. นาย ธนทัต วินโด
อำนวยการฝึกซ้อมโดย : นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ครูผู้ฝึกซ้อม : 1. ครูพิมพา ทิงิ้วงาม 2. ครูประนอม ดอนแล้ว 3. ครูวราวุฒิ แก้วสุรินทร์

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์