วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รอง สสจ.ลำปาง เผยไข้เลือดออกลำปางระบาดหนักกว่าปีที่แล้ว 3-5 เท่า พบผู้ป่วยสะสมปี 66 รวม 435 ราย


 


นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 20 ก.ค. 66   พบว่า ช่วงสัปดาห์ที่นี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 66 ราย  โดยพบมากสุดที่อำเภองาว 28 ราย รองลงมา อำเภอเมืองลำปาง 9 ราย,อำเภอวังเหนือ 7 ราย, อำเภอห้างฉัตร 7 ราย ,  อำเภอเกาะคา 6 ราย , อำเภอสบปราบ 3 ราย, อำเภอเสริมงาม 2 ราย อำเภอเมืองปาน อำเภอแม่พริก  อำเภอแม่เมาะ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอละ 1 ราย  สำหรับอำเภอแม่ทะ และ อำเภอเถิน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

ขณะที่ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 ก.ค.66 จังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 435 ราย ไม่มีรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิต สะสมสูงสุดที่อำเภอวังเหนือ 118 ราย รองลงมาอำเภองาว 93 ราย, อำเภอเกาะคา 53 ราย, อำเภอสบปราบ 42 ราย, อำเภอเมือง 42 ราย, อำเภอห้างฉัตร 32 ราย, อำเภอเมืองปาน 19 ราย, อำเภอแม่พริก 9 ราย, อำเภอแม่เมาะ  8 ราย, อำเภอเถิน 6 ราย, อำเภอแม่ทะ 5 ราย, อำเภอแจ้ห่ม 4 ราย, และอำเภอเสริมงาม 4 ราย

นายแพทย์นพรัตน์ กล่าวอีกว่า  เป็นไปตามคาดการณ์ว่าในปีนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว พบผู้ป่วยรายใหม่สัปดาห์ละเกือบ 70 ราย  ถ้าเทียบกับปีที่แล้วพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3-5 เท่า อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆด้านสาธารณสุข  เป็นการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรค  โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดขอให้สำรวจกันอย่างเข้มข้น ประชาชนก็ต้องช่วยเหลือกันกับ อสม.ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย  อปท.ก็ต้องช่วยพ่นยากำจัดยุงลายด้วย  ภายใน 1 สัปดาห์จะพยายามทำให้เป็น 0 ให้ได้ เพื่อลดการระบาดไม่ได้เพิ่มขึ้น

ขณะนี้มีผู้ป่วยในทุกอำเภอ สำหรับอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ คือ อ.วังเหนือ บางตำบล  อ.งาว  อ.เกาะคา อ.ห้างฉัตร ที่มีจำนวนผู้ป่วยมาก  ซึ่งในบางพื้นที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในเวลาที่รวดเร็ว แต่บางพื้นที่ก็ยังมีระบาดต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงขอให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยวิธีการเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอาศัย เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำภาชนะรองน้ำมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่  


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์