วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จ.ลำปาง เปิดเที่ยวบินรอบปฐมฤกษ์ จังหวัดลำปาง-จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 จังหวัด


        วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยร่วมกันเปิดเที่ยวบินรอบปฐมฤกษ์จังหวัดลำปาง-จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ร่วมพิธีฯ ณ ท่าอากาศยานลำปาง


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.lannapost.net/2023/06/blog-post_28.html        จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้ส่วนราชการและภาคเอกชน สามารถพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ของจังหวัดลำปาง

        โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถนำแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร/ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ที่มีภารกิจด้านการขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน
            สำหรับเส้นทางบินใหม่ Bangkok Airways ไฟลท์แรกเริ่มวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยจะทำการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ลำปาง - แม่ฮ่องสอน จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยมีตารางบินดังนี้
✈️กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ลำปาง - แม่ฮ่องสอนPG205 ออกจากกรุงเทพฯ 11.55 น. ถึงลำปาง 13.30 น. ออกจากลำปาง 14.10 น. ถึงแม่ฮ่องสอน 15.00 น. ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
✈️แม่ฮ่องสอน - ลำปาง - กรุงเทพฯ PG206
ออกจากแม่ฮ่องสอน 15.30 น. ถึงลำปาง 16.20 น. ออกจากลำปาง 17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ 18.35 น. ทำการบินทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายการบิน Bangkok Airways : CALL CENTER โทร.1771 or +66 (2) 270 6699 Website: www.bangkokair.com


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์