วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง จัดประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 "นววิถีช้างไทย"
            นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวรายงาน ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
            สำหรับโครงการ ประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 "นววิถีช้างไทย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคิดเห็นและหารือถึงแนวทางในการอนุรักษ์ช้าง รวมถึงวัฒนธรรมการเลี้ยงข้างให้อยู่คู่สังคมไทย ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงข้างและการจัดการด้านสุขภาพของช้างไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานและงานวิจัย ที่เกี่ยวกับช้างในทุกมิติ ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในการร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย

        การประชุมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 10 อันเป็นช่วงเวลามหามงคลในเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ทรงมีเมตตาต่อช้างไทยเสมอมา อันนำมาสู่การกำหนดให้ ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันช้างโลก การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อให้บุคคลทีมีความเกี่ยวข้องกับช้าง ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาช้าง และหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพช้างได้อีกทางหนึ่งด้วย

         ในงานประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หมอช้าง ควาญช้าง ปางช้าง บริษัทท่องเที่ยว และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์