วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รองผู้ว่าฯ นำทีมพัฒนาการจังหวัด นายอำเภอแจ้ห่ม เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมาย 3 ครัวเรือน ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2566 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการขจัดความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ใน 3 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านการศึกษา  มิติด้านรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่

โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะกรรมการ ศจพ.อ.แจ้ห่ม ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้ข้อมูลและรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอำเภอแจ้ห่ม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย  จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่ 

ครอบครัว นายจันทร์ เว้นบาป บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคาใต้ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่  ได้รับความช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่สุก

          ครอบครัว นางสาวแก้ว อุ่นธง บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้  ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จากทีมปฏิบัติการตำบลแม่สุก 

และครอบครัว นายฮอม เทพวงค์ บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 7 บ้านปางตุ้ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ ได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลแม่สุก

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ยังได้สนับสนุนมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน  ถุงยังชีพ และข้าวสาร ให้แก่ทั้ง 3 ครัวเรือนด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์