วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กฟผ. แม่เมาะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

 
 

          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กฟผ. แม่เมาะ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองประจำปี 2566

          นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล   เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางและอำเภอแม่เมาะ    ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดยนายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงตอนบน กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง          นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กฟผ. แม่เมาะ ได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง ดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพเหมืองต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบันปลูกป่าไปแล้วบนเนื้อที่กว่า 12,600 ไร่ ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


    

          ทั้งนี้ การบริหารจัดการในเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีศักยภาพพร้อมสำหรับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์และคืนสู่ธรรมชาติ แสดงถึงความรับผิดชอบของ กฟผ. แม่เมาะ ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการสร้างงาน กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากภารกิจงานฟื้นฟูสภาพเหมืองดั่งที่ปรากฎอยู่

          โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของ กฟผ. แม่เมาะ และทุกภาคส่วน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพ สร้างความชุ่มชื้นของพื้นที่ และที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของทุกกลุ่มในพื้นที่ช่วยปลุกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรอันเป็นสมบัติของชาติ ให้คงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน
          ด้าน นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) ผู้แทน กฟผ.    แม่เมาะ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นวาระมหามงคลยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมถวายความจงรักภักดี ขณะเดียวกัน ยังเป็นการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ     ในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่นทราบถึงเจตนารมณ์ของ กฟผ. ที่ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

          โดยกิจรรมปลูกป่าครั้งนี้ จัดขึ้นบริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ประมาณ 14 ไร่ รวมจำนวนต้นไม้ทั้งสิ้นประมาณ  2,391 ต้น

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์