วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ส.ส.ลำปาง เพื่อไทย-ก้าวไกล ฟิตตั้งกระทู้-ตั้งคำถามในสภา เรื่องการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

 

          เมื่อวันที่ 17 ส.ค.66 ที่ผ่านมา ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ครั้งที่ 8  สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1  โดยมีวาระ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  เรื่องที่ค้างพิจารณาและเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดย ส.ส.ลำปาง ได้มีการตั้งกระทู้ถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ด้วย         โดยนายชลธานี เชื้อน้อย  ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคก้าวไกล ได้ตั้งกระทู้ในที่ประชุม 5  ข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสิทธิสวัสดิการของผู้พิการ ถามต่อ รมต. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่องการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (งบพัฒนาจังหวัด) บ้านท่าแหนพัฒนา ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ต่อ รมต. มหาดไทย  รวมถึงด้านการศึกษา เรื่องการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมภายในโรงเรียนบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ถามต่อ รมต. ศึกษาธิการ   เรื่องความปลอดภัยบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว ถึงนายกรัฐมนตรี และเรื่องสุดท้ายคือ เรื่องการปรับปรุงสนามกีฬาประจำอำเภอแม่ทะ  ต่อ รมต. ท่องเที่ยวและกีฬา

          หลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในเขตการเลือกตั้งที่ 3 จึงมีการดำเนินการยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งหลังจากนี้ ทีมงานของ ส.ส.ชลธานี  จะทำงานติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง


ขณะเดียวกัน นายธนาธร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย ก็ได้มีการตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับด้านการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพครู รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของเด็ก   โดยได้กล่าวในบางตอนว่า  ประเด็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้เด็กเล็กเข้ารับการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ยังไม่มีระบุการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกือบ 30,000 แห่ง ฝากถึงคณะกรรมการ แผนที่จะทำต่อไปให้ละเอียดมากขึ้น

รวมถึงเรื่องเงินอุดหนุนเพิ่มเติมในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้ในครัวเรือนไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นเงิน 600 บาท รวมไปถึงเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท รวม 1,400 บาท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เพราะค่าครองชีพต่างๆสูงขึ้น ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มเติมช่วยเหลือในเรื่องนี้นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ตามรายงานระบุว่ามีการพัฒนาครูเดิม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม  อยากจะเพิ่มเติมให้มีการสร้างคุณค่าในอาชีพครู เพื่อหาคนเก่งเข้ามาเป็นครู 

ขณะเดียวกันการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา เพิ่งมีการเปลี่ยนใหม่  มีการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลงไปมาก อยากให้เน้นเรื่องนี้ให้มากขึ้น  และหากจะมีการปฏิรูปอะไรต่อไปในด้านการศึกษา ขอให้คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงในการวางเป้าหมายที่มีผลสัมฤทธิ์มากกว่าเดิม  นายธนาธร กล่าว 

อย่างไรก็ตาม  การได้เห็น ส.ส.ลำปาง ลุกขึ้นกล่าวในการประชุมสภาผู้แทนฯ ถือว่าเป็นบทบาทที่หลายคนให้ความสำคัญและจับตามอง เพราะเป็นเรื่องที่ดีมีการนำเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไปสู่การพิจารณาแก้ไขปัญหา

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์