วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จ.ลำปาง Kick Off ลำปาง วัน ทีม ร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้า


วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.45 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ลำปาง วัน ทีม ร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้า โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย เด็กและเยาวชน และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

 


สถานการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในจังหวัดลำปาง นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และได้มีดำเนินการบุกจับบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่กลางเมืองลำปาง ขายใกล้สถานศึกษา ถึงสองครั้งใหญ่ในเวลาไล่เลี่ยกัน

 


ภัยจากสารพิษในบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ มีอันตรายร้ายต่อทุกระบบของร่างกายและเป็นต้นต่อของปัญหาสุขภาพในระยะยาว อาทิเช่น สมองเสื่อม หัวใจวายเฉียบพลัน โรคปอดอักเสบ มะเร็งปอด เสื่อมสรรถภาพทางเพศ เป็นต้น กลุ่มผู้เสพจำนวนมากไม่ตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายและปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน รวมถึงการมีค่านิยมว่าผู้เสพบุหรี่ไฟฟ้ามีความเท่และทันสมัย จึงทำให้การสูบเป็นที่นิยมและแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นวงกว้าง

 

บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยซ่อนเร้นในสังคมที่บ่อนทำลายสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาที่เป็น อนาคตและกำลังหลักของประเทศ รวมทั้งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทำลายสุขภาพของคนไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

 

จังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรม Kick Off ลำปาง วัน ทีม ร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย เด็กและเยาวชน และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ว่าอันตรายต่อทุกระบบของร่างกาย รวมทั้ง การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าแก่บุคคลใกล้ชิดและทั่วไป ให้เห็นภัยซ่อนเร้นของบุหรี่ไฟฟ้าในสังคม


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์