วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มร.ลป. ร่วมจัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงLPRU News : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ๗) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลําปาง วิทยาลัยเทคนิคลําปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลําปาง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ วิทยาลัยการอาชีพเถิน และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ – ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลําปาง กำหนดจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10 เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ


ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิจกรรมในครั้งนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเป็นปีที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำความดี เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้ การเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผ่านกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 12 จังหวัดจากทั่วประเทศได้รับโลหิตจำนวน 4,388,850 ซีซีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย ภายใต้โครงการ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10 เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยภายในงานได้พบกับ “โอวาป๊ะ” ครีเอเตอร์ ตัวตึงภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมจับสลากรางวัลให้กับผู้บริจาคโลหิต ฯ และร่วมพบปะถ่ายรูปกับแฟนคลับ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กิจกรรมการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิศวกรสังคม โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม (วศค.) จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาชุมชน รวมไปถึงกิจกรรมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย สามารถลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://news.lpru.ac.th/lprunewshomnol09082566-1/
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์