วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จ.ลำปาง จัดกิจกรรม THAI SME – GP Road Show ดึงภาครัฐและผู้ประกอบการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมกลุ่ม SME เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มากที่สุดวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรม  “THAI SME – GP Road Show” จังหวัดลำปาง  “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการ SME ต่างๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากว่า 30 บูธ  เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ และผู้ประกอบการ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้เห็นสินค้าจริง


นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งได้จัดเตรียมระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ (THAI SME-GP) เพื่อให้ SME ได้เข้ามาลงทะเบียนกิจการและสินค้าหรือบริการ และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามที่ร่างกฎกระทรวงกำหนด สำหรับให้หน่วยงานของรัฐได้ค้นหาสินค้า และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว คือ การได้แต้มต่อด้านราคาเพื่อให้ SME ที่เสนอสูงกว่าราคาต่ำสุดร้อยละ 10 สามารถเป็นผู้ชนะการแข่งขันได้ และมีแต้มต่ออีกร้อยละ 5 กรณีที่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ รวมเท่ากับ SMEs มีแต้มต่อในการเสนอราคาถึงร้อยละ 15 เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าสู่ตลาดของรัฐ


นอกจากนี้ทาง  สสว. ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ ภายใต้งาน “THAI SME – GP Road Show” จังหวัดลำปาง  เพื่อเปิดโอกาสได้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเห็นสินค้าจริง เพื่อจะผลักดันให้ SME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์

สำหรับพื้นที่จังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ THAISMEGP แล้วจำนวนกว่า 2 พันราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอยู่ในภาคบริการ  51 % ภาคการค้า 36 %  ภาคการผลิต ภาคธุรกิจเกษตร ตามลำดั ขณะที่หน่วยงานรัฐในจังหวัดลำปาง ต่างก็ให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง SME ในปี 2565 มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งจังหวัดราว 6,050 ล้านบาท (หกพันห้าสิบล้านล้านบาท) โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ SME ราว 2,740 ล้านบาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 45.30 ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  ซึ่งเราพยายามจะเพิ่มให้สัดส่วนการซื้อขายถึงร้อยละ 50

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมที่ จ.ลำปาง เป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีก 3 ครั้ง ที่ จ.นนทบุรี จ.ชลบุรี  และ จ.ปัตตานี  และจะจัดใหญ่อีกครั้งที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ วันที่ 24-26 ส.ค.66 จะมี SME เข้าร่วมงานกว่า 100 กิจการด้วยกัน


 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์