วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานลำปาง เผยสถานการณ์น้ำ 2 เขื่อนใหญ่ ยังมีเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ รองรับการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน กว่า 2 แสนไร่

 


วันที่ 26 กันยายน 2566 โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดเผยสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งหมด 87 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 482.776 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 313.509 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64.94 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 284.648 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58.96 ของความจุรวมกันทั้งหมด โดยแยกเป็น

เขื่อนกิ่วลม มีความจุระดับเก็บกักรวม 106.220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 74.146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69.80 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 70.146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66.04

เขื่อนกิ่วคอหมา มีความจุระดับเก็บกักรวม 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 98.629 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57.92 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 92.629 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54.40
สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 31 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 172.544 ล้านลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 114.308 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66.25 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 99.481 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57.66

ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 54 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 33.725 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 26.426 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78.36 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 22.392 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66.40

ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2566 ในเขตพื้นที่ชลประทานต่างๆ จังหวัดลำปาง ได้แก่ โครงการชลประทานลำปาง แผนการเพาะปลูก (ชลประทานขนาดกลาง) 90,764 ไร่ ผลการเพาะปลูก 82,615 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง แผนการเพาะปลูก 61,471 ไร่ ผลการเพาะปลูก 59,199 ไร่ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา แผนการเพาะปลูก 76,482 ไร่ ผลการเพาะปลูก 77,569 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 228,717 ไร่ ผลการเพาะปลูก 219,383 ไร่

สำหรับแผนการเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องจักรกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้านมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือ ได้ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที อาทิ เครื่องสูบน้ำ 42 เครื่อง, รถบรรทุกน้ำ 3 คัน, รถบรรทุก 6 ตัน 4 คัน, รถบรรทุกเทท้าย 10 คัน และรถขุด 4 คัน หากประชาชนได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือทางหมายเลขสายด่วน 1460

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์