วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

นายอำเภอเมืองลำปาง นำทีมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่พุ่งกว่า 300 ราย

 วันที่ 8 ก.ย. 66 นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้นธงชัย ร่วมแรง ร่วมใจ ขจัดภัย ไข้เลือดออก ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยทราย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง โดยมีจิตอาสาพระราชทาน อสม.ในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง ร่วมกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง  7 กันยายน 2566 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 343 ราย อัตรา 155.32 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 ของจังหวัดลำปาง เดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม 209 ราย โดยตำบลที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ตำบลหัวเวียง  และพบมากที่สุดในกลุ่มวัยเรียน

สำหรับตำบลต้นธงชัย พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 32 ราย อัตรา 186.71 ต่อประชากรแสนคนพบมากที่สุด หมู่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ จำนวน 13 ราย รองลงมา หมู่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา จำนวน 8 ราย ได้ดำเนินการควบคุมโรคโดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากเทศบาลตำบลต้นธงชัยอย่างเพียงพอ อสม. สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน และวัด ทุกสัปดาห์ แต่ยังคงพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้นธงชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลต้นธงชัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจกำจัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ในชุมชน โดยยึดหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงไม่ให้ยุงลายวางไข่

จากนั้นทางกลุ่มจิตอาสา และ อสม.ได้กระจายกันลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ เพื่อสำรวจภาชนะ  กำจัดลูกน้ำยุงลาย  เก็บขยะ ให้สถานที่ให้ปลอดโปร่ง สะอาด ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุง พร้อมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ครัวเรือนต้องกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยตนเองในทุกๆสัปดาห์ และอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมในพื้นที่


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์