วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

ชาวบ้านชุมชนสุขสวัสดิ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำรอระบาย ร่วมลงชื่อร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอคืนโครงการสร้างระบบระบายน้ำ 220 ล้าน หลังสภาเทศบาลไม่เห็นชอบโครงการ

 


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา  นายชัยรัตน์ รัตนชัย ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านชุมชนสุขสวัสดิ์ เข้ายื่นหนังสือพร้อมลายเซ็นผู้ได้รับผลกระทบ   เรื่อง ขอคัดค้านการยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองลำปาง ระยะที่  1 และคัดค้านรายงานผลการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาโครงการฯนี้ของคณะกรรมการสามัญ สภาเทศบาลนครลำปางที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ  ต่อ น.ส.นภาพร เยาวรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง  

นายชัยรัตน์ เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 ที่ผ่านมา  ได้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมรอระบายในพื้นที่ชุมชนสุขสวัสดิ์ อ.เมืองลำปาง เป็นบริเวณกว้าง มีบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนหลายสิบหลัง  หากเกิดฝนตกหนักก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนสุขสวัสดิ์ ต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอด

ต่อมาชาวบ้านทราบว่าจะมีโครงการที่จะมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับชุมชนสุขสวัสดิ์ ซึ่งบรรจุในแผนและได้รับงบประมาณจัดสรรมาจากกระทรวงมหาดไทยเข้าแผนพัฒนาจังหวัดลำปางปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็น จำนวนเงิน 220 ล้านบาท และทราบว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ปัจจุบันนี้ครบ 1 ปียังไม่เริ่มโครงการฯ ทั้งที่มีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางถึงนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการฯ ดังกล่าว ให้เทศบาลนครลำปางการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ตามหนังสือที่ลป.0022/23096 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลนครลำปางยังไม่มอบพื้นที่และอนุญาตให้ดำเนินการแต่อย่างใด

ชาวชุมชนสุขสวัสดิ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่างรู้สึกผิดหวังและเสียดายโอกาส  และยังต้องประสบปัญหาน้ำท่วมต่อไปอีก เพราะได้ทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าทำงานได้ เพราะติดขัดที่ผู้บริหารเทศบาล ไม่อนุญาตเข้าทำงาน  พวกเราผู้ได้ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม จึงร่วมกันลงชื่อและได้มายื่นหนังสือคัดค้านการยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฯ   และขอคัดค้านรายงานผลการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาโครงการฯ ของคณะกรรมการสามัญ สภาเทศบาลนครลำปางที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯนี้  โปรดดำเนินการสั่งการให้โครงการนี้ดำเนินต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวชุมชนสุขสวัสดิ์ไม่ตกทนทุกข์ทรมานกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอีก

          ด้าน น.ส.นภาพร กล่าวว่า โครงการนี้ มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งจะได้สอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และจะได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์