วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

จังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 


วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (อาคารจำป่าแดด) ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุภารัตน์ สมดวง นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ คณะกรรมการฯ คพรฟ. และคพรต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ในพื้นที่รอบรองไฟฟ้าแม่เมาะการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ในพื้นที่รอบรองไฟฟ้าแม่เมาะ จัดขึ้นโดยสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ในนามหน่วยงานดำเนินโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางทุกระดับ ได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา โดยในแต่ละปีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ จะจัดสรรเงินงบประมาณ 10% เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานชาวอำเภอแม่เมาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมุ่งมั่นขยันมันเพียร ตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จ กระทำตนให้เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม สำเร็จการศึกษาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองในอนาคตสำหรับการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 12,000,000 บาท โดยมอบให้แก่สถานศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษา แบ่งประเภท ดังนี้ 1.ทุนด้านอัจฉริยภาพ จำนวน 7 คน 2.ทุนด้านคนดีศรีแม่เมาะ จำนวน 8 คน 3.ทุนด้านคนดีศรีสมาคม 1 ตำบล 1 ทุนการศึกษา จำนวน 5 คนShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์