วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน Army Youth Leaders" สร้างพลังสามัคคี
             เมื่อวันที่ 3 กันยายน เวลา 10.30 น.  ณ ห้องสอนอบรม ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมรับฟังการสรุปผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน Army Youth Leaders"  (Youth Leaders Nextgen) จากตัวแทนเยาวชน 5 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนำเสนอผลการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยลงพื้นที่จริงจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสามัคคี ส่งผลถึงความสำเร็จ อีกทั้งกิจกรรมได้มีการสอดแทรกให้เกิดความภาคภูมิใจและความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นผู้นำด้านคุณธรรม กล้าคิดกล้าแสดงออกและทำประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยทหาร   โดยมี  พลโท จิรัฏฐ์ สุตาสุข เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานพร้อมให้โอวาท แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom 

        จากนั้น พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เป็นผู้แทนหน่วย มอบใบประกาศนียบัตร และเข็มกลัดผู้นำเยาวชน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 คน พร้อมกล่าวขอบคุณและชื่นชมในความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ตลอดจนเยาวชนที่ได้ใช้โอกาสนี้สร้างประโยขน์ต่อส่วนรวม สร้างพลังสามัคคีและให้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด ขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์