วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

อบจ.ลำปางมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 62 โรงเรียน รวมกว่า 1.2 ล้านบาท

 


นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง  นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ  นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกฯ  พร้อมด้วย ปลัด อบจ. และ ส.อบจ.ลำปาง  ร่วมกัน มอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1 เมื่อที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา   

โดยวันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้ผู้มีสิทธิ์  จำนวน 207 คน จาก 36 โรงเรียน ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่  อ.เมืองลำปาง  เกาะคา  เสริมงาม  แม่ทะ  เถิน  สบปราบ แม่เมาะ และ งาว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสในจังหวัดลำปางให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส ในจังหวัดลำปางเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ และเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์

ผลการพิจารณาจาก ผู้สมัคร 604 คน ได้ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือฯตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 481 คน จาก 12 อำเภอ 62 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 1,255,000 บาท แบ่งเป็น 5 ระดับการศึกษา ได้แก่

ระดับอนุบาล จำนวน 44 คน ๆ ละ 2,000 บาท   ระดับประถมศึกษา จำนวน 201 คน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น จำนวน 122 คน ๆ ละ 3,000 บาท  ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน 101 คน ๆ ละ 3,500 บาท  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 13 คน ๆ ละ 3,500 บาท

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์