วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

น้อมถวายความอาลัย พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระราชธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ องค์สถาปนา มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ละสังขารปลงธาตุขันธ์ สิริอายุ94ปี พรรษา 75พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖

❖ ชาติภูมิ
พระราชธรรมาลังการ มีนามเดิมว่า จันทร์ วรรณปลูก เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒
❖ บรรพชาอุปสมบท
บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์
❖ การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
❖ เกียรติคุณ
ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ได้รับถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พ.ศ. ๒๕๖๖ได้รับถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร ราชวิทยาลัย
❖ ตำแหน่ง
#ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีหมวดเกล้าพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงพ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางพ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระอุปัชฌาย์พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวงพ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลำปางพ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ เป็น เจ้าคณะจังหวัดลำปางพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปางพ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
#ฝ่ายการศึกษา
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
❖ สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริบุญวาท
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
❖ #รวมรวมเรียบเรียง
ดร.กตัญญู เรือนตุ่น
คณะครุศาสตร์มจร.ลำปาง
๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์