วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯลำปาง นำส่วนราชการ ปลูกพืชผักสวนครัว ขับเคลื่อน โครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และขยายผลโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
        วันที่ 5 ก.ย. 66 เวลา 15.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และขยายผลโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อให้ส่วนราชการภายในศาลากลาง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต        ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นการขยายผลและเกิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำปางให้นำไปสู่ศาลากลางน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง โดยการปลูกพืชผักสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดทำสถานที่นั่งเล่น จุด Landmark บริเวณลานกลางสวน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และขยายผลโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9
        และน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพระราชทานแนวพระราชดำริ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
           ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ภายหลังจากนี้จะมีการติดป้ายแนะนำการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดทำสถานที่นั่งเล่น จุด Landmark บริเวณลานกลางสวน จัดทำเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ส่วนราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
        โดยได้ร่วมกัน ปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักตามฤดูกาล อาทิ ผักบุ้ง มะเขือ ผักเชียงดา คะน้าใบ กะหล่ำดอก โดยมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนพืชผักสวนครัว ปุ๋ย ฟาง เป็นต้น

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์