วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) 3 ปีซ้อน ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Kinnari Gold Awards) 3 ปีซ้อน ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 (Thailand Tourism Awards 14th) ประจำปี 2566 จึงทำให้ได้รับรางวัล Hall of Fame รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 ครั้งติดต่อกัน 


 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้เข้าร่วมการประกวดครั้งแรกในปี 2543 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในปีแรก ในปี 2556 ปี 2560 ได้รับรางวัลดีเด่น  และในปี 2562 – 2564 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1. Tourism Excellence (Product/Service) 2. Supporting Business & Marketing Factors และ


3. Responsibility and Safety & Health Administration ที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


 ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตัดสิน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ ภาคีเครือข่าย ชุมชนโดยรอบพื้นที่อุทยานฯ นักท่องเที่ยวทุกท่าน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทุกคน ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีส่วนร่วมให้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจรักษา และพัฒนาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนในทุกๆด้าน ให้ดียิ่งขึ้น
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์