วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เดินหน้า โครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ ประเดิมที่แรก ต.สบป้าด 4,797 ลบ.ม.


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน   กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด จำนวน 4,794 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน  โดยมี นางธัญพร เมืองนพเก้า ปลัดอำเภอแม่เมาะ ผู้รับผิดชอบตำบลสบป้าด, นายสมบัติ ขุนพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด, นายเกียรติ ปินตา กำนันตำบลสบป้าด, นายสิงห์คาน มหามิตร    ผู้ใหญ่บ้านสบป้าด เป็นผู้รับมอบและร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน ณ ลานกองเศษหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ  ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนซึ่งระหว่างกระบวนการขนย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำให้ผู้ขนย้ายเศษหินฯปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์