วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยลื้อจัดงานบุญสลากภัตอย่างยิ่งใหญ่ ปี 66 นักบุญกว่า 1,000 คน แห่ร่วมงานแน่นลานวัด

 


ชาวไทยลื้อสิบสองปันนาใน ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง  นักบุญกว่า 1,000 คน แห่ร่วมงานแน่นลานวัด นับเป็นการจัดอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 10 ปี แม้ฤดูกาลปีนี้ฟ้าฝนจะแล้งหนักแต่ชาวบ้านไม่หวั่น เน้นเป็นประเพณีหลักหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยลื้อ ตําบลกล้วยแพะ เป็นหนึ่งเดียวของ จ.ลําปาง ที่มีชาวไทยลื้อเชื้อสายสิบสองปันนา อาศัยอยู่ 5 หมู่บ้านคือ บ้านกล้วยหัวฝาย บ้านกล้วยแพะ บ้านกล้วยหลวง บ้านกล้วยม่วง และบ้านกล้วยกลาง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2566 ที่ผ่านชาว บ้านห้วฝาย ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยลื้อขนาดใหญ่มีจํานวนกว่า 500 หลังคาเรือน ได้จ้ดงานสลากภัตประจําปี 2566 ซึ่งได้ว่างเว้นจัดงานสลากมาร่วม 7 ปีแล้ว โดยมีศรัทธาหัววัดจาก อ.แม่ทะ อ.เกาะคา อ.เมืองลำปาง มาร่วมงาน มีพระและเณรมาร่วมพิธีนี้จํานวน 149 รูป

ประเพณีสลากภัตเป็นประเพณีที่ถือว่าสนุกสนาน ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านทั่วไปมีส่วนอ่านเส้นเอาทั้งเงินและสิ่งของได้ เพราะเส้นสลากภัตพระสงฆ์ได้อุปโลกน์ คืออนุญาตให้ชาวบ้านเอาปัจจัยได้โดยไม่เป็นบาปนั่นเอง สําหรับเส้นสลากของวัดบัานห้วฝายในครั้งนี้ ผู้ใจบุญได้นําเส้นมาถวายทั้งหมดจํานวน 2,168 เส้น เฉลี่ยแล้วพระและเณรจะได้รูปละ ประมาณ 12 เส้น 

นอกนั้นอาจเป็นเส้นเข้าวัด ในจํานวนมีทั้งเส้นยัดหรือเส้นจองให้พระรูปใดรูปหนึ่งด้วย คือครอบครัวหลังนั้นต้องการถวายเส้นให้พระที่ตนนับถือ เป็นการส่วนตัวได้โดยไม่ผิด คือการเอาเส้นไปถวายกันเอง พระบางรูปพอมาถึงงานเห็นเส้นหงส์ห้อยบินว่อนเต็มลานวัด แต่พอกรรมการแจกจ่ายเส้นปรากฏว่า กรรมการวัดล็อกเส้นหงส์เอาเงินเข้าว้ดหมดอย่างนี้ก็มี พระเณรจึงได้แต่กะละมัง ถังเปล กลับวัด

งานสลากภัตจึงถือเป็นงานบุญที่สนุกสนาน หลังงานเสร็จทั้งพระสงฆ์ ทั้งสามเณรจะโทรหากันว่าคนนั้นคนนี้ได้เท่าไหร่เป็นที่สนุกสนาน ซึ่งงานสลากภ้ตของชาวลื้อโด่งด้งในเรื่องจัดหนักเรื่องปัจจัย ทั้งพระทั้งเณรจึงใฝ่ฝันกัน อยากมาร่วมงานที่แห่งนี้ด้วยเหตุผลนี้

โดยเฉพาะเส้นสลากหากมีขึ้นต้นด้วยภาษาบาลีว่า สุตินัง หมายถึงเส้นใหญ่คือเส้นหงษ์ที่ลูกหลานอุทิศส่วนบุญไปหาบุพการีที่ล่วงล้บไปแล้ว เมื่อพระสงฆ์มารับต้องมีการหยาดน้ำอธิษฐานไปให้ลูกหลานก็มั่นใจว่าส่วนบุญทั้งหมดผู้ล่วงลับได้ร้บแล้ว

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์