วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กำนันตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ และคณะ เข้ายื่นหนังสือกรรมาธิการที่ดินฯ ติดตามแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ที่ให้รับการอพยพออกจากพื้นที่ดั้งเดิมวันที่ 12 ต.ค.66 เวลา 11.00 น. ที่อาคารรัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะ กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล เลขานุการคณะ กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรับยื่นหนังสือจาก นายเกียรติ ปินดา  กำนันตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และคณะ เรื่อง ขอติดตามแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ผู้ที่ให้รับการอพยพออกจากพื้นที่ดั้งเดิม  คือพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้ มาร่วมประชุมกับคณะ กมธ.การที่ดินฯ ต่อมา ในวันที่ 12 ก.ย. 65 คณะกมธ.ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดเพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตาม มติ ครม.กำกับโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้ดำเนินชีวิตตามปกติ จึงขอให้คณะ กมธ.ติดตามการออกเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ สำหรับประชาชนที่ถูกขับออกจากพื้นที่ ให้สามารถเพาะปลูกพืชและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เหมือนที่อยู่เดิมที่เคยอยู่อาศัย
นายอภิชาติ ศิริสุนทร กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า การติดตามเรื่องดังกล่าว คณะ กมธ.การที่ดินชุดที่แล้วมีตนเป็นประธานคณะ กมธ. ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจง หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ  ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้ลงรังวัดสำรวจพื้นที่ เพื่อขอมติ ครม.เพื่อเอกสารสิทธิที่ดินให้ประชาชนที่รับความเดือดร้อน

ผ่านมาจนถึงสภาผู้แทนราษฎร ชุดนี้ เรื่องดังกล่าวยังไม่ผ่านออกมาจากจังหวัด ดังนั้นทางคณะ กมธ. การที่ดิน มีความห่วงใยเรื่องดังกล่าว และจะติดตามทวงถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
ด้านนายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล กล่าวว่า จากการหารือกับประชาชนผู้เสียสละให้กับภาครัฐที่เอาไปจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ แต่ยังไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมและเพียงพอ ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้สูญเสียโอกาส จึงทำให้ต้องเรียกร้องตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ โดยพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้บางส่วนมีพื้นที่เป็นป่าอยู่ จึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐทำการเพิกถอนพื้นที่ป่าและเอกสารสิทธิที่ดินให้กับประชาชนกลุ่มนี้ เพื่อความเป็นธรรม  คณะ กมธ.จะดำเนินการเรียกร้องเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จ
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิพื้นที่รองรับการอพยพ ครั้งที่ 5-6 นำโดยนายสมบัติ ขุนพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด และนายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลแม่เมาะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ  ได้ยื่นเรื่องต่อ ประธาน กมธ.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฏร โดยมีนายชลธานี เชื้อน้อย รับเรื่อง และยังได้พูดคุยกับผู้เดินทางมายื่นหนังครั้งนี้ ว่าจะทำหนังสือเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมประชุมหาข้อสรุปเร่งแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะต้องมาประชุมที่ศาลากลางจังหวัดลำปางอีกครั้งนึงหลังปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 30 นี้แน่นอน

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์