วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลําปาง เป็นประธานพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของ ต.แม่สุขเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่วัดแม่สุก บ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลําปาง เป็นประธานพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของ ต.แม่สุข โดยมีพระเดชพระคุณพระครูพระมหาจีราวัฒน์จิรเมธี เจ้าอาวาสวัดแม่สุก นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สจ.เขต2 อ.แจ้ห่ม นายหล้า บุญทวี กํานันตําบลแม่สุก และประชาชนร่วมพิธีจํานวนมาก


นายกล้า บุญทวี กํานันตําบลแม่สุก กล่าวรายงานประธานพิธีว่าตําบลแม่สุกเป็นตําบลใหญ่ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน มีอาชีพเกษตรกรรม และทําไร่ทํานา โดยเฉพาะวัดแม่สุก ถือเป็นวัดศูนย์รวมแห่งการพัฒาตําบลแม่สุกในทุกๆด้าน ที่พระเดชพระคุณพระครูพระมหาจีราวัฒน์จิรเมธี เจ้าอาวาสวัดแม่สุก เป็นผู้นําประสานหน่วยงานภาครัฐได้ดี จนสามารถให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ อบจ.ลําปางทุ่มงบกว่า 18 ล้านบาท วางระบบท่อส่งน้ำบาดาลให้ทุกหมู่บ้านในตําบลแม่สุกมีน้ำใช้ได้ตลอดปี โดยขุดเจาะแหล่งน้ำที่วัดเป็นศูนย์แหล่งส่งน้ำ ด้านพระครูพระมหาจีราวัฒน์ เปิดเผยว่าในโอกาสนี้ทางวัดแม่สุกได้รับเกียรติสูงสุดจากกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตรความดีเป็นวัดชุมชนคุณธรรมประจําตําบลแม่สุก ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 พ.ศ.2559 และพ.ศ.2565 และได้จัดประเพณีตานก๋วยสลาก เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีที่สืบสานกันมานานแล้ว


นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายก อบจ.ลําปาง กล่าวว่าขออนุโมทนายินดีกับพี่น้องชาวตําบลแม่สุกทุกท่าน และร่วมสาธุยินดีที่ท่านพระมหาจิราวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดแม่สุกได้รับรางวัลวัดส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์