วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ชาวบ้านร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม จัดพิธีขอขมาพระแม่คงคา แม่น้ำวัง และประเพณีล่องสะเปา ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน


          เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ บ้านฟ่อนหมู่ 2 บ้านชมพู หมู่ 7 บ้านต้า หมู่ 10 ต.ชมพู และบ้านสำเภาหมู่ 9 ต.ปงแสนทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จัดงานล่องสะเปาประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้จัดตั้งรูปขบวนที่บริเวณถนนด้านข้างโรงเรียนบ้านฟ่อน หมู่ 2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง ซึ่งระหว่างตั้งขบวนปรากฏว่าได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ผู้ร่วมขบวนต่างหลบฝนไปตามบ้านเรือนชาวบ้าน โรงเรียนและวัดและไม่นานฝนหยุดตก ขบวนได้กลับมาจัดตั้งอีกครั้ง


             ก่อนจะเริ่มประกอบพิธี ขอขมาพระแม่คงคา แม่น้ำวัง นำโดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯชาวบ้าน ร่วมประกอบพิธี ทั้งนี้ งานประเพณีล่องสะเปาของชุมชนพื้นที่โดยรอบแห่งนี้จะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน และถือว่าจัดเป็นที่แรกของประเทศ การจัดงานฯเน้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมถึงการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป


         ขณะที่ช่วงกลางวัน ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านชุมพู หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นครส่งเสริมให้มีกิจกรรมประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำขนาดเล็กด้วยวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งมีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสืบสานประเพณีที่ดีงามและใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายในการร่วมพิธีกรรมที่มิบทอดมายาวนาน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์