วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วธ. เปิด“ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง” นอกเหนือจากการมุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติแล้ว กระทรวงวัฒนธรรม  ยังปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอีกด้วย โดยล่าสุด นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดบก ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขงหนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

 


นายโกวิท ผกามาศ  กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาด ตลาดเชียงคาน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

 


ด้าน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดย ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขงจังหวัดเลย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

 สำหรับพิธีเปิดตลาดบกเชียงคาน เริ่มด้วยการแสดงรำผาสาดลอยเคราะห์ โดยประธานพร้อมคณะได้เข้าร่วมพิธีกรรมลอยเคราะห์ หน้าอุโบสถ และลอยผาสาดลอยเคราะห์ ณ ท่าน้ำหน้าวัดศรีคุนเมือง บันทึกภาพร่วมกัน ณ จุดเช็คอินตลาดบกวัฒนธรรม จากนั้นได้เดินชมตลาด ชมการแสดงทางวัฒนธรรมในถนนคนเดิน อาทิ การแสดงนางรำ 100 ปี  การแสดงเดี่ยวพิณจากโรงเรียนอนุบาลปทุมมาสงเคราะห์ การแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา การสาธิตอาหารดังขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยว เช่น ข้าวจี่ กุ้งเสียบ การทำขนมตาควาย ข้าวหลาม มะพร้าวแก้ว จากนั้นเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิด ประกอบด้วย การแสดงชุดรำชายโขง โดยนางรำ 9 ชุมชน การแสดงไทดำ บ้านนาป่าหนาด  การแสดงเชียงคานบ้านเฮา โรงเรียนอนุบาลเชียงคานเทศบาล 1 การแสดงผีขนน้ำ โดยโรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน  จากนั้นจึงร่วมกันทำพิธีเปิดตัวตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายอำเภอเชียงคาน และนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เชียงคาน ในครั้งนี้ อีกด้วย

 ทั้งนี้ “ตลาดเชียงคาน” ถือเป็นตลาดบก ลำดับที่ 3 ต่อจาก ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี ตลาดสู้ศึกคึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ” อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566  และ “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  จึงขอเชิญชวนประชาชน ไปเที่ยวชมอุดหนุนสินค้าของดี สัมผัสวิถีชุมชน ได้ตามอัธยาศัย
กอบแก้ว แผนสท้าน...เรื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์