วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ชี้แจงกรณีฟาร์มไก่เนื้อทิ้งซากไก่ตายนับร้อยตัวทิ้งในลำห้วยแม่ยิ่ง ท้องที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร

 


นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวเผยแพร่ข่าวฟาร์มไก่เนื้อทิ้งซากไก่ตายนับร้อยตัวทิ้งในลำห้วยแม่ยิ่ง ในท้องที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยในวันที่ 9 ตุลาคม2566  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 อำเภอห้างฉัตร และเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยแม่ยิ่ง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ผลการตรวจสอบ พบว่า มีฟาร์มไก่เนื้อซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเชิงธุรกิจ เลี้ยงในโรงเรือน Evaporative cooling system จำนวน 2 โรงเรือน เลี้ยงไก่เนื้อรวม 50,000 ตัว โดยผู้ประกอบการ (เจ้าของฟาร์ม) ให้ข้อมูลว่าได้นำซากไก่ออกนอกพื้นที่ฟาร์มของตนและมีการนำไปทิ้งริมห้วยแม่ยิ่งจริง แต่เจ้าของฟาร์มได้ดำเนินการเก็บซากไก่ดังกล่าวและนำมาฝังทำลายในพื้นที่ (ฝังทำลายในวันที่ 8 ตุลาคม 2566)
การดำเนินการวันที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการ ดังนี้

1.ตรวจสอบอัตราการป่วย/อัตราการตาย ของไก่เนื้อในฟาร์มดังกล่าว

2.เก็บตัวอย่างไก่เนื้อจากฟาร์มดังกล่าวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ)

3.คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเข้าตรวจ Special Audit ด้านสิ่งแวดล้อม และแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการรับทราบและดำเนินการแก้ไข

4.จะดำเนินการตรวจติดตามต่อเนื่องเพื่อกำกับดูแลให้ฟาร์มไก่เนื้อรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

5.รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และอธิบดีกรมปศุสัตว์

ภาพ  พัสกร ชุมภูทอง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์