วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะ จับมือวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ส่งเสริมนักศึกษาอาชีวศึกษา ด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รองรับการเติบโตตลาด EV

 นายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโส อำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นายอรรถพล   อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย พลังงานจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง บริษัท ดับเบิลยูพีอีวี จำกัด ตลอดจนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

สำหรับความร่วมมือจาก กฟผ.แม่เมาะ นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนรถกระบะใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางจำนวน 1 คันเมื่อเดือน มิถุนายน 2566 รวมถึงงบสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์จำเป็นต่างๆ ในการเรียนการสอน เช่น ชุดดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ชุดใส่ฝึกเรียนรู้ อุปกรณ์ทำสีรถ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำยานยนต์ที่ดัดแปลงแล้วไปตรวจสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพ Chassis Dynamometer  ตลอดจนการจดทะเบียนอย่างถูกต้องที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ถือเป็นการเรียนรู้ครบทุกกระบวนการในการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะในการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า

ด้านนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในปี 2566 ได้เป็นสถาบันอาชีวศึกษานำร่อง 1 ใน 51 สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. รับนักศึกษาจำนวน 20 คน และ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. จำนวน 20 คน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากรสายงานอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

สำหรับโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) หนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่    โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ได้จัดตั้งศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ เป็นแห่งแรกใน จ.ลำปาง เพื่อสร้างบุคลากรและนักศึกษาสายอาชีวศึกษาใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ให้มีทักษะดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมรถ EV ที่มีแนวโน้มเติบโต ตลอดจนพัฒนาพลังงานสะอาดใน อ.แม่เมาะ เพื่อมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality) ตามนโยบายของรัฐ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์