วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

คกก.จ่ายค่าชดเชยฯ ชี้แจงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยฯ ราษฎรบ้านเมาะหลวงจำนวน 63 ราย พร้อมจัดเก็บเอกสาร


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง พร้อมด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง พลังงานจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 8 ตัวแทนราษฎรผู้ครอบครองที่ดิน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) นายพิภพ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ (ช.หก-มม.) และหัวหน้าหน่วย หัวหน้าหมวด ในโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ (หก-มม.) ชี้แจงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย เยียวฯ พร้อมจัดเก็บเอกสารของราษฎรจำนวน 63 ราย ณ ห้องประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

สำหรับการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 หลังจากนี้ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งเรื่องการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาและรับข้อตกลงก่อนการรับค่าชดเชย เยียวยาฯ การสอบทานหลักฐานก่อนการเบิกจ่าย และการตรวจสอบการรื้อย้าย ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินค่าชดเชย เยียวยาฯ ให้กับราษฎรในเดือนมกราคม 2567

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์