วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พระสาธิต ร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิฯ ประเด็นการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ่ายไม่ครอบคลุมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ

 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาชาวบ้าน  โดยทาง พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ เป็นตัวแทนของชาวบ้านเครื่องข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ให้ข้อมูลกรณี เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ร้องว่า กกพ.ไม่ได้ทำตามรายงานรับฟังความคิดเห็น โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เรื่องจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในสัดส่วน 44+1 คือ 44 หมู่บ้าน 1 เครือข่ายสิทธิผู้ป่วย   โดยได้มีการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom meeting  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา

สำหรับกรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  มีประเด็นกรณีเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และศาลมีคำสั่งให้จ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยา  ในปี 2557   ในขณะที่จังหวัดลำปางนำเงินไปพัฒนาเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกพื้นที่ อ.แม่เมาะได้  ซึ่งมีผ่านมาทางเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ได้มีการเสนอความคิดเห็นการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในสัดส่วน 44 หมู่บ้าน 1 เครือข่ายฯ ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ

พระอาจารย์สาธิต  ให้ข้อมูลว่า รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ได้ระบุการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไว้สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าว่า  เหตุใดจึงต้องเป็น 44 กองทุนหมู่บ้าน และรวมอีก 1 กองทุนของเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ  รวมเป็น 45 กองทุน  ซึ่ง กกพ. ได้กล่าวถึงหลักการในการใช้งบประมาณกองทุนในการพัฒนา หากย้อนไปถึงความเป็นมาในการเป็นกองทุนดังกล่าว มาจากความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าในรัศมี 5 กิโลเมตรจริง และมีคำสั่งศาลที่พิพากษาแล้ว  โดยตลอดระยะเวลาที่ฟ้องศาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-2557  มีการเดินทางและการเคลื่อนไหว และมีค่าใช้จ่าย รวมถึงการจ้างทนาย  ที่ผ่านมามีการชดเชยเยียวยาไปแล้วตั้งแต่ 30,000 – 400,000 บาท สมเหตุสมผลหรือไม่  

ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 มาจนถึงปัจจุบันเงินที่ได้จากการชดเชย ได้ใช้ดำเนินชีวิตก็หมดไป และใน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ได้มาไม่มีแผนไม่มีระบบไม่มีกระบวนการจัดสรรให้เกิดความยุติธรรม ต่อมามีกระบวนการวางแผนงานต่างๆ ที่ดีขึ้น ใน พ.ศ. 2559 เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะได้รับจัดสรรเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพียง 1 ครั้ง โดยได้รับการจัดสรรเป็นวัวและหมูเท่านั้น หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณอีกเลย


     สำหรับในรายงานการรับฟังความคิดเห็นของการสร้างโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะได้เสนอว่า ต้องการให้มีการแก้ระเบียบงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จังหวัดได้รับจัดสรรและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  และนำไปให้อำเภอต่างๆ ร้อยละ 10  เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จึงเห็นว่างบประมาณส่วนนี้ควรให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์และทางศาลเรียบร้อยแล้ว โดยอาจจะไปเก็บข้อมูลผู้ป่วยแม่เมาะในระดับอำเภอตำบลต่างๆ ว่าได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเท่าไร อย่างไร  

ดังนั้น สำหรับกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า โดยมองมิติการชดเชยเยียวยาเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ หากให้ไปผ่านกระบวนการตามระบบเครือข่ายฯ จะเข้าถึงยากมาก จึงเห็นควรเสนอให้แก้ระเบียบหรือการปรับระบบการเบิกจ่ายต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และให้ทั่วถึงกับสมาชิกเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะเพื่อจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสิทธิ์ฯ ได้นำข้อเสนอและความคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป   และในวันที่ 13 ธ.ค.66 ทางด้าน พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ จะได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน ในประเด็นเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพลักดันเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์