วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กฟผ.จับมืออำเภอแม่เมาะ จัดตั้งศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ไม่เผา เราซื้อ


อำเภอแม่เมาะร่วมกับโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ จัดตั้งศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอแม่เมาะ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ผ่านระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (City Data Platform) พร้อมเปิดตัวระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงในชุมชน ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน ไม่เผา เราซื้อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนอำเภอแม่เมาะ

วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธีระพล บุญตัน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่เมาะ และนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ร่วมเปิดศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอำเภอแม่เมาะและร่วมทดสอบใช้งานระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยภายในงานมีการจัดเสวนาการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ หัวข้อ “ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ แม่เมาะฟ้าใส ห่างไกลฝุ่นควัน” จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการทดสอบใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่เผา เราซื้อ” Fire D x Mae Moh ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้รับมอบนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเพิ่มระบบติดตามตรวจสอบและบ่งชี้แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง รวมถึงต้องสื่อสารผลการดำเนินงานของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้เราจึงต้องเร่งดำเนินการ ขอให้ทุกภาคส่วนมองไปที่สุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ศูนย์บัญชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอำเภอแม่เมาะ และระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ที่ทาง กฟผ.แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อำเภอแม่เมาะอย่างยั่งยืน

 

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับอำเภอแม่เมาะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของ จ. เชียงใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า Fire-D หรือ ไฟ ดีที่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล ด้วยการยื่นคำร้องเพื่อขอเผาในที่โล่ง ซึ่งจะถูกพิจารณาบนฐานข้อมูลตรวจวัด ข้อมูลพยากรณ์ และข้อมูลจากแบบจำลองคุณภาพอากาศ โดยพื้นที่อำเภอแม่เมาะได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ไม่เผา เราซื้อขึ้นเพื่อรับข้อเสนอขายชีวมวลในพื้นที่เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนำไปเผาร่วมกับถ่านหินในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะต่อไป

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์