วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงบันทึกประจำวัน ต่างจากแจ้งความอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง


 เมื่อเกิดเหตุการไม่ปกติขึ้น โดยตนเองได้รับความเดือดร้อน ตกเป็นเหยื่อ เป็นผู้ถูกกระทำ ได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลอื่น ก็คงต้องนึกถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หรือตำรวจ ทีนี้มีข้อสงสัยว่าเมื่อเราได้รับความเดือดร้อนแล้วต้องการจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เราควรลงบันทึกประจำวัน หรือแจ้งความ ทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างการลงบันทึกประจำวัน กับการแจ้งความร้องทุกข์

การลงบันทึกประจำวันคืออะไร

การลงบันทึกประจำวันเป็นการแจ้งความอีก 1 รูปแบบ โดยการลงบันทึกประจำวันคือการแจ้งให้พนักงานสอบสวนจดข้อความลงไปในรายงานประจำวันเพื่อเป็นหลักฐาน ไม่ใช่การมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นการร้องทุกข์ เพราะไม่มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ เป็นเพียงการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น

กรณีใดบ้างที่ควรลงบันทึกประจำวัน

โดยส่วนใหญ่แล้วการลงบันทึกประจำวันมักใช้กับการทำเอกสารสำคัญต่าง    ๆ หาย เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทั้งนี้เพื่อจะได้นำบันทึกประจำวันไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานเพื่อทำเอกสารใหม่ เป็นต้น

ประโยชน์การลงบันทึกประจำวัน

นอกจากการลงบันทึกประจำวันจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำเอกสารฉบับใหม่แล้ว ยังมีประโยชน์ในการอ้างอิงว่าเรื่องราวที่ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง หากเกิดเหตุการใดขึ้น สามารถนำบันทึกประจำวันมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงบันทึกประจำวันคือ

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. บัตรประจำตัวข้าราชการ

3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวตางประเทศที่เดินทางเข้มาภายในประเทศ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

การแจ้งความร้องทุกข์คืออะไร

การแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดี เป็นการร้องทุกข์โดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษอย่างถึงที่สุด โดยระบุชัดเจนเลยว่า มีความประสงค์จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

ลักษณะที่ชัดเจนของการแจ้งความร้องทุกข์ คือต้องมีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ได้ การร้องทุกข์ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย การร้องทุกข์มีการกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ การร้องทุกข์กล่าวหาโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ

ดังนั้นการลงบันทึกประจำวันแตกต่างจากการร้องทุกข์ตรงที่การลงบันทึกประจำวันเป็นแค่การแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น ไม่มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะไม่ถือว่าเป็นคำร้องทุกข์

ที่มา : Sanook

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์