วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สส.พรรคก้าวไกล เผยยื่นเสนอร่างกฎหมายแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5แล้ว หวังเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาฝุ่นทั้งระบบ


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)พรรคก้าวไกล นำโดยนายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนว่า พรรคก้าวไกลได้ยื่นเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ร่างกฎหมายนี้เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานของตึกห้าชั้นในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทั้งโครงสร้าง เพราะการจะสร้างตึกสูงใหญ่ได้ รากฐานต้องแน่นและมั่นคงก่อน ร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาการเกิดฝุ่นละออง รวมถึงฝุ่นพิษจากแหล่งที่มาต่างๆ ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการก่อมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย โดยมีกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาหลายประการ อาทิ การบังคับให้ผู้ประกอบกิจการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงมีกลไกในการตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ สินค้า ทั้งในและต่างประเทศ หากพบว่ามีที่มาจากการเผาจะไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้ และที่สำคัญหากผู้ประกอบกิจการมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดฝุ่นพิษและมลพิษข้ามพรมแดน กฎหมายฉบับนี้จะมีโทษทางอาญาและทางแพ่ง รวมทั้งโทษทางสังคมกับกลไกในการเปิดเผยข้อมูล ชื่อธุรกิจ ที่เป็นผู้ก่อมลพิษ เพื่อให้ทุกคนได้ทราบอย่างทั่วกัน และยังครอบคลุมถึงระบบการพยากรณ์ค่าฝุ่น PM2.5 การแจ้งเตือนภัยเฉพาะพื้นที่ให้ประชาชนทราบเมื่อมีค่าฝุ่นเกินกว่าค่ามาตรฐานต่อเนื่องเกิน 24 ชั่วโมง

            นายภัทรพงษ์ กล่าวต่อว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างที่เขียนโดยคนเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ด้วยตนเองมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ดังนั้นร่างดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือทางนิติบัญญัติที่สำคัญและเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหาPM 2.5 ทั้งโครงสร้างให้คนเชียงใหม่และประชาชนทุกคนได้เข้าถึงสิทธิในอากาศบริสุทธิ์อย่างเท่าเทียม 

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ที่มา : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์