วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

จ.ลำปางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 38 ราย มูลหนี้ 5 ล้านบาท ขณะที่มีผู้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์กว่า 1,100 ราย ยอดหนี้ 50 ล้าน

 


จังหวัดลำปางได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัดและระดับอำเภอขึ้น และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของจังหวัดลำปาง และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  ในส่วนของอำเภอได้มีการประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีฝ่ายปกครอง ตำรวจ ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

การดำเนินการตามแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดลำปาง มีการดำเนินการ ดังนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ได้ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ และรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566  ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือลงทะเบียนด้วยตนเอง (online) ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยดี (ThaiD)   และลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง (Walk-in)

             สำหรับข้อมูลผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบในภาพรวมของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 256622 ม.ค. 2567 มีผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Online) จำนวน 1,053 ราย และ Walk-in  จำนวน 84 ราย จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 1,137 ราย จำนวนเจ้าหนี้ 1,048 ราย ยอดหนี้รวม 50,347,908.84 บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น.)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ จำนวน 87 ราย และไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจุบันมีลูกหนี้และเจ้าหนี้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว จำนวน 39 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 38 ราย มูลหนี้ที่ดำเนินการไกล่เกลี่ย 5,606,611.71 บาท ลูกหนี้ มีความประสงค์ให้รัฐหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 29 ราย (*ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 2567)

          สำหรับลูกหนี้ที่ลงทะเบียนและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ จังหวัดลำปางพบปัญหาว่า การลงทะเบียนระบุรายละเอียดของเจ้าหนี้ ในสาระสำคัญไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุรายการชื่อ สกุล และที่อยู่ของเจ้าหนี้ ไม่ระบุยอดหนี้  เลขหมายโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เจ้าหนี้และลูกหนี้อยู่ต่างพื้นที่ไม่สะดวกเดินทางมาไกล่เกลี่ยตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฯลฯ จึงได้แจ้งให้อำเภอพิจารณาใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือชุดปฏิบัติการพิเศษระดับอำเภอทำงานเชิงรุกในการติดตามลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการเร่งติดตามลูกหนี้เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหนี้ให้สมบูรณ์จนนำไปสู่การไกล่เกลี่ย หรือสามารถดำเนินการตามแนวทางให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์