วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย ติดตั้งห้องปลอดฝุ่นเป็นปีที่ 2 พบว่าเด็กๆสุขภาพดีขึ้น เตรียมขยายติดตั้งศูนย์สุขภาพฯ

 


ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย บ้านสามัคคี หมู่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางวิศัลยา สุภาโม ผู้อำนวยการกองศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย ได้เข้าตรวจสอบเยี่ยมชมห้องปลอดฝุ่น รวมไปถึงการทำงานของเครื่องเติมอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัยแห่งนี้ โดยเทศบาลเมืองพิชัย ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องเติมอากาศและเครื่องฟอกอากาศจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อจัดทำนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่น ทำให้ห้องเรียนมีสภาพอากาศหมุนเวียนที่สะอาด ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจากฝุ่นละออง ส่งเสริมพัฒนาการเติบโตสมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา


          นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปิดเผยว่า พื้นที่ เทศบาลเมืองพิชัย มี ท้องถิ่นบริหาร 2 แห่งด้วยกันคือเทศบาลเมืองพิชัย และ อบต.พิชัย ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งหาแนวทางแก้ไขปัญผลกระทบจากมลพิษทางอากาศด้วยการติดตั้ง เครื่องเติมอากาศ เครื่องฟอกอากาศ โดยเริ่มที่ศูนย์เด็กเล็กฯที่สุขภาพร่างกายจะอ่อนไหวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ จึงริเริ่มติดตั้ง เครื่องเติมอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา  และในปีนี้มีแผนเตรียมที่จะเปิดเป็นศูนย์ห้องปลอดฝุ่นที่ศูนย์สุขภาพฯ เทศบาลเมืองพิชัยอีกแห่ง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างยื่นของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งเปิดห้องปลอดฝุ่นรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ขณะเดียวกันเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่เกิดไฟป่า แต่มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกงดเผาป่าหญ้าแห้งทุกชนิด และเตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังพลในการเข้าไประงับไฟไหม้ป่ากับส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง 


ด้าน นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มีการจัดห้องปลอดฝุ่นประเภทที่ 3 เป็นห้องปิดมิดชิด มีเครื่องฟอกอากาศและมีระบบเติมอากาศ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก ในสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงเกินค่ามาตรฐาน ติดตั้งมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2567 ทีผ่านมา ทางนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปลอดฝุ่น และได้มอบสติ๊กเกอร์"ห้องปลอดฝุ่นจังหวัดลำปาง" ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้อีกด้วย

หลังจากที่ได้ติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแล้ว เห็นได้ชัดว่าเด็กๆ จะมีอาการป่วยลดลง จากเดิมที่เป็นหวัด ไอ จาม ในช่วงที่มีฝุ่นละออง ก็ทำให้เด็กสุขภาพดีขึ้น ซึ่งได้เตรียมการจะติดตั้งห้องปลอดฝุ่นที่ศูนย์สุขภาพฯของเทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมต่อไป
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์