วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อุทยานแห่งชาติ- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ.ลำปาง ประกาศห้ามเข้าป่าไปจนถึงเดือนเมษายน หากจุดไฟเผาโทษสูงสุดจำคุก 20 ปี ปรับ 2 ล้านบาท


          อุทยานแห่งชาติแม่วะ โดยนายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ  ออกประกาศเรื่องห้ามเข้าไปในอุทยานนแห่งชาติแม่วะ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.67 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67   เนื่องจากช่วงฤดูแล้งมักเกิดปัญหาไฟและหมอกควันในอากาศเกินค่ามาตรฐาน กระทบอต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  


          จากการตรวจสอบจุดความร้อนในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะของปีที่ผ่านมา ไฟป่าเกิดขึ้นจำนวนมากใน จ.ลำปาง และ จ.ตาก  สาเหตุจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร หาของป่าล่าสัตว์ และลักลอบจุดไฟของราษฎรในพื้นที่ป่า  ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จึงออกประกาศไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ ประกอบด้วย ต.แม่วะ ต.เถินบุรี ต.ล้อมแรด ต.แม่ปะ ต.แม่มอก ต.เวียงมอก อ.เถิน   , ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก และ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท  

            หากผู้ใดจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าในพื้นที่อุทยาน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสนบาทถึง 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

          หากจำเป็นต้องเข้าไปในป่าจะต้องลงทะเบียน แจ้งชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งเข้าพื้นที่ป่าก่อนเวลา 08.30 น. และต้องออกจากป่าภายในเวลา 17.00 น. โดยลงทะเบียนที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ทะ หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญบ้านในท้องที่ 

          เช่นเดียวกับ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท(เตรียมการ) นายธนากร สิงห์เชื้อ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย(เตรียมการ) ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นเขตควบคุมไฟป่า โดยห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่เขตป่าอุทยานถ้ำผาไท(เตรียมการ) โดยไม่มีเหตุอันควร ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.67 ถึง 15 พ.ค. 67  ยกเว้นเข้าไปในเขตบริการเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาวิจัย  

         ห้ามยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ที่ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บของป่า หรือกระทำการใดๆ  ให้เสื่อมเสียสภาพป่า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20  ปี หรือปรับตั้งแต่ 2  แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท  กรณีเหตุจำเป็นให้ประสานหน่วยงานของอุทยานฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยแจ้งชื่อและเหตุจำเป็นในการเข้าไปในเขตอุทยานเพื่อขออนุญาตก่อนทุกครั้ง


        ด้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ว่าที่ร้อยตรี ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูนและลำปาง  ประกาศ  ห้ามเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.67 ถึง 30 เม.ย.67  ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  กรณีจำเป็นต้องขออนญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด  โดยยื่นคำขอล่วงหนา 3 วัน 

        และห้ามเผาป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ  ทุกพื้นที่  ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี  ปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

         

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์