วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง” ศึกษาดูงาน “กฟผ.แม่เมาะ รับฟังบรรยายการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนปี 2050กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนพลังงานถ่านหินสู่การใช้พลังงานทดแทนในอนาคตอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐ

            นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ  เมื่อวันที่  2 ก.พ.67 ที่ผ่านมา            พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าฯ ได้รับฟังบรรยายภารกิจในด้านต่างๆ ของ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ การอพยพราษฎรตามความจำเป็นในอดีตและปัจจุบัน บทบาทโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้เป็นพื้นที่สำคัญด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ. สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กฟผ. และแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. 
            ปัจจุบัน กฟผ.แม่เมาะ เตรียมการพัฒนาขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน ค.ศ. 2050 ตามนโยบายรัฐ อาทิ  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า  เช่น  EV Bus จำนวน 28 คัน รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการดูแลชุมชนให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งจ้างงานที่มั่นคง พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm ในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง แหล่งปลูกผักภายใต้แบรนด์ Mae Moh Fresh ซึ่งในอนาคตจะขับเคลื่อนโรงเรือนฯ สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ และส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมปลอดสารพิษที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การรับซื้อเศษชีวมวลแทนการเผาผ่านแอปพลิเคชัน “FireD” (ไฟดี) เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ เป็นต้น 
            นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอบคุณที่กฟผ.แม่เมาะ มีความมุ่งมั่นในการสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ ในอำเภอแม่เมาะ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ตลอดจนการทำงานของ กฟผ.แม่เมาะ  ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐ

            ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะพลังงานความร้อน เครื่องที่ 14 และพื้นที่เหมืองแม่เมาะ


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์