วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เปิดแผน อเมซอนพาร์ค ลำปาง ปลูกกาแฟ 300 ไร่ คาด 7 ปี ให้บริการได้เต็มรูปแบบ

 นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรเมธีวิญญู ผอ.โครงการบริหารห่วงโซ่อุปทานเมล็ดกาแฟดิบ   เปิดเผยถึงแผนการดำเนินโครงการอุทยาน คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon Park) ที่จังหวัดลำปางด้วยว่า  เป็นการสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ขึ้น ที่ จ.ลำปาง บนพื้นที่กว่า 615 ไร่  ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คาเฟ่ อเมซอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยอุทยานคาเฟ่ อเมซอน จะเป็นทั้งแปลงเพาะปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟสายพันธุ์ดี โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยและแนวทางการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ และจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับธุรกิจกาแฟแบบครบวงจรพื้นที่ 615 ไร่ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง

 โดยภายในอุทยานคาเฟ่ อเมซอน จะประกอบไปด้วย โรงเพาะกล้า ไร่กาแฟสาธิต กระบวนการปลูก พัฒนาผลผลิต ขั้นตอนการเก็บกาแฟเชอรี่ กระบวนการการสีเปียกเพื่อแปรรูปเป็นกาแฟกะลา โรงตาก โรงอบ จนถึงกระบวนการสีแห้งให้กลายเป็นกาแฟสารที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้ไปยังโรงคั่วกาแฟที่ ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์คาเฟ่ อเมซอน หรือ โอเอซิส” (OASYS) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ 615 ไร่ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง

สำหรับแผนการดำเนินการนั้น จะแบ่งเป็น 3 ระยะด้วยกัน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระยะ 3 ปีแรก คือ ปี 2567-2569 จะเป็นการวางแฟนดำเนินการ รวมทั้งการศึกษาสายพันธุ์กาแฟ ทดลองปลูกกาแฟบนพื้นที่ 300 ไร่ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีสุดเหมาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ รวมถึงระบบการใช้น้ำต่างๆ จากนั้นในปี 2570-2571 ระยะที่ 2 จะเป็นการขยายผลสร้างศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ให้เห็นกระบวนการผลิตกาแฟ ไปถึงการแปรรูปเมล็ดกาแฟ ถ่ายทอดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และมีเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน ใช้ความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น มาสร้างอัตลักษณ์ นำวัตถุดิบในพื้นที่มาสร้างเป็นเมนูอาหาร เป็นต้น  รวมทั้งการขอรับรองคาร์บอนเครดิตก้าวไปสู่ Carbon Neutrality ให้ได้  และระยะที่ 3 ปี 2572-2573 จะสร้างความยั่งยืน พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยมองไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

แฟ้มภาพ

สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น  สร้างมูลค่าให้กับกาแฟ และผลผลิตในท้องถิ่น ให้คนได้รู้จักกาแฟไทย รู้จักกาแฟลำปาง  และกระบวนการต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์