วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผลักดันโครงการปลูกป่า "ไผ่" เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร


ผลักดันโครงการปลูกป่า "ไผ่" เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยเป้าหมายคือการเพิ่มพื้นที่ปลูกไผ่ให้ถึง 10,000 ไร่ ใน 10 ตำบล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรตำบลละอย่างน้อย 80 ล้านบาท

🎍โครงการจะดำเนินการภายใต้แนวคิด "ไม่ใช้งบประมาณรัฐบาล" แต่จะเน้นการร่วมมือระหว่าง รัฐบาล เอกชน และประชาชน (PPPP model) โดยที่รัฐบาลจะสนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมการปลูกไผ่ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจกลุ่มไม้ยืนต้น และภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนกิจการแปรรูปไผ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม bio-refinery ในระดับชุมชน โดยโครงการระยะเริ่มแรกได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10,000 ไร่ ใน 10 ตำบล ที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรตำบลละอย่างน้อย 80 ล้านบาท
🎍นอกจากนี้ยังจะมีการขยายโครงการไปทั่วประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์จากไผ่ในอุตสาหกรรม bio-refinery ที่ผลิต carbon credits โดยจะช่วยชดเชย carbon footprints ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย carbon neutral และ net-zero emissions ภายในปี 2050 และ 2065 และเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
🎍รัฐบาลขอเชิญชวนภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนให้มีการเตรียมแหล่งเงินทุนผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Green Investment Trust
🎍ทั้งนี้ สำนักงาน กลต ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ผ่านเว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=975 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 18 มี.ค. 67
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์