วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

OR เปิดจุดรับซื้อเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรทั่วภาคเหนือ ส่งโรงงานแปรรูป อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 

  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ผู้บริหารแบรนด์คาเฟ่ อเมซอน ได้เปิดให้คณะสื่อมวลชน จ.ลำปาง เข้าเยี่ยมชมโรงแปรรูปเมล็ดกาแฟคาเฟ่ อเมซอน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยแผนโครงการอุทยานคาเฟ่ อเมซอน ที่ จังหวัดลำปาง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คาเฟ่ อเมซอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ภัทรเมธีวิญญู ผู้อำนวยการโครงการบริหารห่วงโซ่อุปทานเมล็ดกาแฟดิบ และนายพงษ์พันธ์ จันทรภูมิ ผู้จัดการส่วนบริหารห่วงโซ่อุปทานเมล็ดกาแฟดิบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมเปิดตัวจุดรับซื้อและโรงแปรรูปกาแฟคาเฟ่ อเมซอน อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 27 ก.พ.67

นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรเมธีวิญญู ผู้อำนวยการโครงการบริหารห่วงโซ่อุปทานเมล็ดกาแฟดิบ กล่าวว่า สำหรับโรงงานดังกล่าว เป็นจุดรับซื้อเมล็ดกาแฟกะลาอะราบิกาจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดยตรงในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟกะลาอะราบิกา ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 โดยรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องตามราคากลไกทางการตลาด โดยจะต้องเป็นเกษตรกรไทย (รายย่อย) ที่ได้รับเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นสมาชิกของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งแปรรูปกาแฟกะลาเป็นกาแฟสาร ก่อนที่จะจัดส่งกาแฟสารให้โรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยาเพื่อคั่วและจำหน่ายไปยังร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ทั่วประเทศ
ที่ผ่านมา OR ได้ร่วมกับหลากหลายหน่วยงานในการส่งเสริมการปลูกและรับซื้อกาแฟจากเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเขากว่า 800 รายในพื้นที่ดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประมาณ 24 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ให้มีช่องทางการจาหน่ายเมล็ดกาแฟที่มั่นคง มีตลาดที่แน่นอน โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (CCS : Community Coffee Sourcing) เพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายเมล็ดกาแฟที่แน่นอน มีรายได้จากการซื้อขายในระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายโครงการ โดยตั้งแต่ปี 2558-2566 OR โดยคาเฟ่ อเมซอน ได้สนับสนุนเกษตรกรด้วยการเป็นตลาดรับซื้อกาแฟสารจากเกษตรกรไทยรวมแล้วกว่า 6,109 ตัน (6,109,000 กิโลกรัม) หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านบาท

สำหรับการรับซื้อเมล็ดกาแฟกะลาจะรับซื้อจากหลวง เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการขายกาแฟกะลาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-918-5356โรงงานแปรรูปเมล็ดกาแฟ
เมล็ดกาแฟกะลา


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์