วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานสลากฯ เปิดตัว “แผงสลากดิจิทัล” ผ่านเว็บไซต์ เริ่มขาย 17 มี.ค. 67 นี้


เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67 พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ จีแอลโอ เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้ออกประกาศเรื่องการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) แบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลาก ภายใต้ชื่อ www.glolotteryshop.com หรือ “แผงสลากดิจิทัล” ให้กับร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายที่ทำสัญญาจำหน่ายสลากดิจิทัลกับสำนักงานสลากฯ และได้รับจัดสรรสลากตามจำนวนที่สำนักงานสลากฯ กำหนด โดยสามารถใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลากได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 หรืองวดวันที่ 1 เมษายน2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์จำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าเว็บไซต์ www.glolotteryshop.com
2.เลือกเข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตัง
3.แสดง QR เพื่อเข้าสู่ระบบ สามารถสแกนได้โดยใช้กล้องโทรศัพท์หรือกล้องหลักแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น
4.ระบบจะนําให้เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
5.ใส่พินและระบบดําเนินการยืนยันตัวตน ถ้าสำเร็จจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข โดยเลือกยอมรับและตกลง จากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลักของร้านค้าสลากฯ

ในกรณีเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าเว็บไซต์ www.glolotteryshop.com
2.เลือกเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับถุงเงินไว้ เพื่อขอรหัส OTP
3.ใส่รหัส OTP และ 4.หากรหัสถูกต้อง หน้าจอแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข ให้เลือกยอมรับและตกลง จากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลักของร้านค้าสลากฯ

อย่างไรก็ดี การซื้อสลากดิจิทัลผ่านแผงสลากดิจิทัล จะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น ในราคาใบละไม่เกิน 80 บาท ผู้ซื้อสลากฯ เมื่อเลือกหมายเลขได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้ทำการตรวจสอบหมายเลขสลากและสร้างคิวอาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน โดยเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังและสแกนคิวอาร์โค้ด หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด สลากดิจิทัลที่เลือกไว้จะกลับเข้าสู่ร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายสลากแบบดิจิทัลต่อไป หากชำระเงินสำเร็จ ผู้ซื้อจะได้รับสลากแบบดิจิทัลปรากฏในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูสลากของฉัน โดยกรรมสิทธิ์สลากแบบดิจิทัลดังกล่าวตกเป็นของผู้ซื้อสลากทันที และผู้ซื้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสลากแบบดิจิทัล ที่ได้ทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าวิธีการใด

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศสำนักงานสลากฯ เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ลงวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่กำหนดวิธีการซื้อขายแบบใบและแบบดิจิทัล โดยแบบดิจิทัลกำหนดให้ทำการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และเป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา : เชียงใหม่ CM108 ข่าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์