วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

สวท.ร่วมกับ 10 อปท.MOU ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปางและลำพูน


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะดิจิทัลสำหรับประชาชน โดยมี ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการร่วมลงนามความร่วมมือนาม ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับองค์บริหารส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านสา เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลนาครัว เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เทศบาลตำบลเวียงตาล การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปางและลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างความร่วมมือพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ในการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนในพื้นที่Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์