วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันสงกรานต์ 2567 นี้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนด วันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 คือ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ "สงกรานต์ 2567" รวม 5 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปี นายจ้าง สถานประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ได้ประกาศเป็น วันหยุด ตามประเพณีไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตาม ประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชนพิจารณากำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และจัดให้ลูกจ้างหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับภูมิลำเนาของลูกจ้างและนายจ้าง โดยใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ และที่สำคัญไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน 

ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1546

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์