วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตาม 3 โครงการ สั่งการใช้งบให้คุ้มค่าและเหมาะสม พร้อมหนุนลำปางเป็นเมืองหลัก

          วันที่ 19 มี.ค. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี  ร่วมกันลงพื้นที่ จ.ลำปาง โดยได้เดินทางมานั่งรถม้าลำปาง พร้อมทั้งนั่งรถไฟไปลงที่สะพานดำฝั่ง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างในพื้นที่ จ.ลำปาง และพบปะกับประชาชน  โดยมีนายชัชวาลย์  ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนายสมศักดิ์ เทพสุทิน)  นายธนาธร โล่ห์สุนทร ส.ส.เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับ จ.ลำปาง ก่อนที่นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ได้กล่าวถึงข้อมูลการพัฒนาจังหวัดลำปาง จากนั้นน.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ได้รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ 2 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารป้องกันตลิ่งพัง เลียบแม่น้ำวัง เชื่อมระหว่างตำบลปงแสนทอง - ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โครงการปรับปรุงถนนสายดอยไชย - กิ่วฝิ่น ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0040  บ้านดอนไชย - ป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และโครงการปรับปรุงและขยายความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานลำปาง โดยนายพิษณุ พิจิตร  รก.ผอ.ท่าอากาศยานลำปางนายก อบจ.ลำปาง กล่าวถึงโครงการถนนเลียบแม่น้ำวังเชื่อมระหว่าง ต.ปงแสนทอง และ ต.สบตุ๋ย รวมผนังป้องกันตลิ่งระยะทาง 5.6 กิโลเมตร  ความสำคัญคือโครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการจราจรระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำวัง ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ฝั่งเทศบาลนครลำปางได้รับการพัฒนาอย่างดีมาก  มีถนนเลียบแม่น้ำวัง รวมทั้งสวนสาธารณะรถไฟที่ทางการรถไฟได้พัฒนาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  หากทำฝั่ง ต.ปงแสนทอง เสร็จ จะช่วยลดการติดขัดด้านจราจร และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งเกิดแลนมาร์คใหม่เชื่อมโยง 2 พื้นที่เข้าด้วยกัน  ในอนาคตจะสามารถพัฒนาสะพานดำแห่งนี้ ให้มีถนนเลียบแม่น้ำวัง มีสวนสาธารณะให้เล่นกีฬา  และกิจกรรมนันทนาการต่างๆทางน้ำ ฯลฯ  ซึ่งแผนการดำเนินการกำหนดไว้ภายในระยะเวลา 3-4 ปี

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารป้องกันตลิ่งพัง เลียบแม่น้ำวัง เชื่อมระหว่างตำบลปงแสนทอง - ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 5,390 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,950 ตารางเมตร วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาให้เกิดแลนมาร์ค เชื่อมโยงกิจกรรมพื้นที่ใต้สะพานดำ และสถานีรถไฟเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ของจังหวัดลำปาง , เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ลดอุบัติเหตุเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน , กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของดินริมตลิ่งแม่น้ำวัง พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะได้รับประโยชน์โดยตรง ประมาณ 30,000 คน 5,700 ครัวเรือน จำนวน 12 ชุมชน ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมการสัญจรพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร ประมาณ 25,000 คน 6,000 ครัวเรือน

โครงการที่ 2 พัฒนาปรับปรุงผิวทางจราจรเชื่อมระหว่ารงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนไปบ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ เป็นเส้นทางที่อดีตนายกฯทักษิณ ได้เริ่มก่อสร้างไว้เมื่อปี 2548  ใช้งานมานานกว่า 20 ปีแล้ว ทำให้เส้นทางมีการเสียหายและต้องการพัฒนา  ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร  ปัจจุบันยังมีปัญหาติดขัดเรื่องงบประมาณและพื้นที่ป่าไม้ด้วย เบื้องต้นต้องใช้งบประมาณ 40 ล้านบาทด้าน ผอ.ท่าอากาศยานลำปาง กล่าวถึงการขยายปรบปรุงทางวิ่ง 3 ระยะ ปัจจุบันอยู่ระยะที่ 1 ขยายทางวิ่งจาก 30 เมตร เป็น 45 เมตร ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเมือง ดำเนินการได้ 99.33 เปอร์เซ็นต์ เหลือขึ้นตอนตรวจสอบและรับรองผลการอนุญาตใช้งานจากสำนักงานการบินพลเรือน  ท่าอากาศยานขอรับจัดสรรงบ 2567 ออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ การศึกษาEIA รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อผ่านขึ้นตอนจะไประยะที่ 2 ขยายความยาวทางวิ่ง 2,100 เมตร และต่อไประยะที่ 3 คือการขยายความยาวทางวิ่งเป็น 2,500 เมตรต่อไปหลังรับฟังรายงาน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  ดีใจที่ได้มาลำปางอีกครั้ง เรื่องสำคัญคือนโยบายเรื่องน้ำ หลักของรัฐบาลน้ำต้องไม่ท่วม และไม่แล้ง จึงได้ลงพื้นที่จริงมาดูแผนการตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งกั้นน้ำทางเลียบแม่น้ำวังตลอดแนวทาง พร้อมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาให้เหมาะสม   ในโอกาสนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูความเหมาะสมและคุ้มค่าของโครงการเป็นหลัก และใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม   ขอให้เสนอโครงการคัดกรองต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทุกคน  อยากให้หน่วยงานดูแลความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ ตามแนวตลิ่งและถนนใน จ.ลำปาง  หากเสียหายให้รีบปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นต่อไป   และหลังสร้างเสร็จขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเรื่องขยะมูลฝอยต่างๆด้วย  เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาเป็นเมืองหลักต่อไป เพราะ จ.ลำปางมีครบทั้งหมดแล้ว

หลงจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางสำรวจถนนเลียบแม่น้ำวังที่จะมีการปรับภูมิทัศน์ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ก่อนจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานจังหวัดลำปางเดินทางกลับกรุงเทพฯต่อไป  
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์