วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

“เซ็นทรัลพัฒนา” ยกระดับมาตรการบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลในภาคเหนือ ดูแลลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม


•ร่วมบรรเทาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ยกระดับมาตรการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล ลำปาง, เซ็นทรัล เชียงราย , เซ็นทรัล พิษณุโลก และ เซ็นทรัล นครสวรรค์ 

•เพิ่มมาตรการการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการต่อผู้บริโภค พร้อมดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม ย้ำวิสัยทัศน์องค์กรแห่งความยั่งยืนที่อยู่เคียงข้างคนไทย

        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้นำอันดับหนึ่ง DJSI World 2023 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โครงการที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงานทั่วประเทศ ตระหนักถึงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภาคเหนือ พร้อมร่วมเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาเมืองภาคเหนือให้เป็นเมืองสะอาดที่ปราศจากการปกคลุมฝุ่นพิษ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’ เชื่อมต่อบทบาท Place Making การพัฒนาพื้นที่เพื่อชุมชน สังคม และประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน 

        เซ็นทรัลพัฒนา จึงยกระดับมาตรการการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลดังเช่นที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำมาตรการบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในภาคเหนือ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล ลำปาง, เซ็นทรัล เชียงราย , เซ็นทรัล พิษณุโลก และ เซ็นทรัล นครสวรรค์ 

        โดยแผนมาตรการบรรเทาฝุ่น PM 2.5 มีรายละเอียด ดังนี้

  • ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ รุ่นสำหรับกรองฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะ รวมถึงการทำความสะอาดฟิลเตอร์ระบบเติมอากาศอย่างเป็นประจำ 
  • ติดตั้งสปริงเกอร์ ดักจับฝุ่นหน้าเครื่อง PAU เติมอากาศดีให้ทุกพื้นที่ ภานในศูนย์การค้าฯ
  • พนักงานดูแลการเปิด - ปิด ประตู เพื่อลดลมร้อน และฝุ่นละอองเข้าสู่ภายในศูนย์การค้าฯ  
  • ติดตั้งระบบ Air Curtain สำหรับเป็นม่านอากาศบริเวณประตูทางเข้าศูนย์การค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองลอยเข้าสู่ตัวอาคารในระหว่างที่เปิดประตู

        ขณะเดียวกัน การเพิ่มมาตรการการบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากเพิ่มการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในระยะสั้นจากเดิมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการช้อปตลอดการเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลของลูกค้า อีกทั้ง เซ็นทรัลพัฒนา ยังมีมาตรการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การขอความร่วมมือจากร้านค้า และผู้เช่าภายในศูนย์ฯให้ช่วยกันดูแลระบบเติมอากาศ และระบบระบายควันของทางร้าน , การควบคุมระบบหมุนเวียนอากาศภายใน , การตั้งวัดค่าวัดฝุ่นละออง เป็นต้น 

        เซ็นทรัลพัฒนา ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ สะท้อนถึงจุดยืนในการทำหน้าที่ของการเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็นองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทยที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนตลอดมา


#CentralPattana #Imaginingbetterfuturesforall #เซ็นทรัลพัฒนา #ลดฝุ่นPM2.5 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์