วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือนเริ่มต้น 19,500 บาทด้วยจังหวัดลําปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลลําปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

- ตำแหน่งเภสัชกร                    จําวน 2 อัตรา        เงินเดือน   22,750 บาท

- ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า                จํานวน 1 อัตรา         เงินเดือน   19,500 บาท

 

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น 5 โรงพยาบาลลําปาง

ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ (ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ)


ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1h6puTMR9k4YviqoT7Cn4WElXgDInxUNJ?usp=sharing

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์