วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

รวมจุดทำพิธีขอพรสงกรานต์ เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 47 วัดทั่วไทย

วันที่ 9 เมษายน 2567 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยรายชื่อวัดที่เปิดให้เข้าทำพิธีทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโครงการ อารามภิรมย์ วัดดี 4 ด้าน (ศรัทธา, สถาปัตยกรรม, ธรรมชาติ, ปฏิบัติธรรม) สืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

วัด-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคกลาง 12 แห่ง

1.     แห่พระพุทธรูปสำคัญประจำ 5 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ทางน้ำ ได้แก่ 1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม 2) วัดอรุณราชวราราม 3) วัดกัลยาณมิตร 4) วัดประยุรวงศาวาส และ 5) วัดระฆังโฆสิตาราม วันที่ 13-15 เมษายน 2567

2.     สรงน้ำพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-15 เมษายน 2567

3.     พิธีสรงน้ำ องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล องค์จำลอง และพิธีถวายสังฆทาน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1-30 เมษายน 2567

4.     พิธีปะรุปะนัง “ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์” ณ วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 13-15 เมษายน 2567

5.     ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม ณ วัดสิริจันทรนิมิต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 15 เมษายน 2567

6.     6. กิจกรรมสงกรานต์ สำราญใจ สรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ องค์เทวา ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 9-18 เมษายน 2567

7.     ปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อดอกไม้ ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 10-14 เมษายน 2567

8.     ทำบุญใส่บาตรยามเช้า และสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม่ไผ่ แห่กองผ้าป่า และยกฉัตรเจดีย์ทราย ณ วัดวังก์วิเวการาม และบริเวณเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 12-17 เมษายน 2567

วัด-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคเหนือ 16 แห่ง

1. สรงน้ำพระธาตุมหาเจดีย์ ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-15 เมษายน 2567

2. ตักบาตร สรงน้ำทิพย์องค์เจดีย์หลวง ห่มผ้าพระมหาเจดีย์ ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 เมษายน 2567

3. สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญเมืองเชียงใหม่ 11 วัด ได้แก่ 1) วัดเชียงยืน 2) วัดเจ็ดลิน 3) วัดโลกโมฬี 4) วัดป่าเป้า 5) วัดเชียงมั่น 6) วัดยางกวง 7) อินทขีลสะดือเมือง 8) พระสิงห์ 9) ล่ามช้าง 10) วัดพันอ้น และ 11) วัดศรีสุพรรณ วันที่ 12-16 เมษายน 2567

4. สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วันที่ 1-20 เมษายน 2567

5. สมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 12-15 เมษายน 2567

6. ตักบาตรรับอรุณ สรงน้ำพระพุทธรูปและพระอมตะเถราจารย์ ณ วัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วันที่ 11-13 เมษายน 2567

 

วัด-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคตะวันออก 6 แห่ง

1. มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท ณ 1) วัดตะปอนน้อย 2) วัดตะปอนใหญ่ และ 3) วัดเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2567

2. สรงน้ำและแห่พระพุทธรูป ณ วัดชัยมงคล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันที่ 19 เมษายน 2567

3. ประเพณีหาบสาแหรกใส่สำรับกับข้าว อาหารคาวหวาน และผลไม้ ออกจากบ้านมาถวายพระ และร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในลานวัด และร่วมสรงน้ำพระ ณ วัดบ้างแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

4. สรงน้ำหลวงพ่อโสธร (วันที่ 13 เมษายน 2567) สมโภชอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ ประจำปี 2567 (วันที่ 22 เมษายน 2567) ณ วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วัด-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง

1. กิจกรรมตักบาตร และสักการะพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 12-15 เมษายน 2567

2. อัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำ สรงน้ำสิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดกลาง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 เมษายน 2567

3. พิธีตักน้ำจากเขื่อนลำปะทาวสรงน้ำพระธาตุ “หาบน้ำเขื่อน ฮดพระธาตุ” ณ พระธาตุชัยภูมิ (พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ) วัดอรุณธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 12-16 เมษายน 2567

4. งานบุญประเพณีสงกรานต์ขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ ขบวนแห่พระพุทธรูป แห่ผ้าอังสะ ถวายพระพุทธชัยศรีมหามุนีศรีโลกนาถ ขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณ ณ วัดถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 10-11 เมษายน 2567 

5. พิธีอัญเชิญพระบางคู่ แห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ณ วัดมหาชัย อำเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 13 เมษายน 2567 

6. ตักบาตรทางน้ำ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณคูเมืองหน้าวัดสุทธจินดา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 13 เมษายน 2567

7. พิธีศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำพระเจ้าองค์แสน ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย วันที่ 13 เมษายน 2567

8. งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสน ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 12-14 เมษายน 2567

วัด-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคใต้ 5 แห่ง

1. ประเพณีตักบาตรน้ำหอม วันสงกรานต์ ณ วัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่ 13 เมษายน 2567

2. ทำบุญตักบาตร แห่ ผลัดเปลี่ยนอังสะ และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดเลียบ และวัดโพธิ์ปฐมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่ 12-13 เมษายน 2567

3. งานประเพณีสงกรานต์นมัสการหลวงพ่อแก่ พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสตูล ณ วัดดุลยาราม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วันที่ 12-13 เมษายน 2567

4. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลตรัง รูปหล่อพระสงฆ์องค์จำลอง และสรงน้ำ ณ วัดกะพังสุรินทร์ และสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 13 เมษายน 2567

5. งานบุญเดือนห้า สรงน้ำพระพุทธสิงหิงค์ ก่อเจดีย์ทราย สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13-15 เมษายน 2567

Cr.เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์