วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปิดรายชื่อผู้สมัคร สว.ลำปาง ผอ.กกต.เผยมีสมัครทั้ง 13 อำเภอ รวม 462 คน เตรียมเลือกรอบแรกระดับอำเภอ 9 มิ.ย.นี้ ชวนประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

 

นายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.ลำปาง  เปิดเผยถึงการรับสมัครผู้ลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ลำปาง ว่า พื้นที่ของ จ.ลำปาง มี 13 อำเภอ มีผู้สมัครทั้งหมด 20 กลุ่ม 462 คน  อำเภอเมืองลำปาง 129  คน อำเภอเกาะคา 69 คนอำเภอแม่เมาะ 56 คน อำเภองาว 50คน  อำเภอแม่ทะ 28คน  อำเภอห้างฉัตร 27 คน อำเภอเถิน 22 คน อำเภอวังเหนือ 19 คน อำเภอแม่พริก 19คน  อำเภอเสริมงาม 13 คน อำเภอแจ้ห่ม 13 คน อำเภอเมืองปาน 11 คน  อำเภอสบปราบ 6 คน


โดยจะทำการลงคะแนนรอบแรกในวันที่ 9 มิ.ย.67 สำหรับการเลือกในระดับอำเภอ  ในจำนวนนี้กลุ่มที่มีผู้สมัครเกิน 5 คน จะต้องมีการลงคะแนนรอบแรก  มี 7 อำเภอ คือ  อ.เมืองลำปาง อ.แม่เมาะ อ.เกาะคา อ.แม่ทะ อ.แม่พริก อ.งาว และ อ.วังเหนือ   ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องเลือกรอบแรก 

ซึ่งการเลือกรอบแรกนั้นจะต้องเลือกกันเองภายในกลุ่มให้เหลือ 5 คน  ส่วนกลุ่มที่ไม่ถึง 5 คนก็จะผ่านไปรอเลือกในรอบที่ 2 ได้เลย  จากนั้นรอบที่ 2 จะเป็นจับสลากแบ่งสาย เช่น อ.เมืองลำปาง มีผู้ลงสมัคร 19 กลุ่ม แบ่งเป็น 4 สายๆละ 5 กลุ่ม  เป็นต้น  โดยจะต้องลงคะแนนข้ามกลุ่ม ห้ามเลือกในกลุ่มของตัวเอง เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงที่สุดในกลุ่ม จำนวน 3 คน เข้าไปในรอบจังหวัด และผู้ที่จะเข้ารอบได้จะต้องมีคะแนนเท่านั้น  หากมีคะแนนเท่ากันจะทำการจับสลาก เพราะฉะนั้นทุกกลุ่ม ทุกอำเภอ  จะมีผู้เข้ารอบจังหวัด 271 คน หรือน้อยกว่าผอ.กกต.ลำปาง กล่าวอีกว่า  ในวันที่ 16 มิ.ย. 67   จะเป็นการลงคะแนนรอบจังหวัดจะจัดที่หอประชุมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยวิธีการเลือกจะเหมือนกันระดับอำเภอ  ในกลุ่มจะเลือกกันเองเหลือ 5 คน  กลุ่มที่ไม่เกิน 5 คนก็ไม่ต้องเลือกรอบแรกเช่นกัน จากนั้นก็มีการจับสลากแบ่งสายเช่นเดียวกับการเลือกระดับอำเภอ โดยจะหาผู้ได้คะแนนมากสุดที่ในแต่ละกลุ่มจำนวน 2 คน ส่งไปเลือกในระดับประเทศต่อไป

สำหรับการแนะนำตัวทางโซเชียลมีเดีย ศาลปกครองได้มีการเพิกถอนระเบียบ กกต.บางข้อที่มีผู้ร้อง และศาลเห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้สมัคร เช่น เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัคร และการแนะนำตัวทางโซเชียลมีเดีย  ทาง กกต.จังหวัดพร้อมรับที่จะนำมาปฏิบัติ  ผู้สมัครสามารถที่จะแนะนำตัวให้ประชาชนเข้าถึงโดยทั่วไปได้ เอกสารแนะนำตัวไม่จำกัด 2 แผ่นแล้ว  การแนะนำตัวทางโซเชียลก็สามารถทำได้แล้ว

ในส่วนของประชาชนขอให้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว. ซึ่งสามารถดูรายชื่อผู้สมัครได้ทางแอพพลิเคชั่น Smart Vote หรือหน้าเพจเฟซบุ๊ชของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รวมทั้งเว็บไซด์  https://senator.ect.go.th/  สามารถส่งข้อมูลให้ ผอ.กกต.ระดับอำเภอทุกอำเภอ หรือ กกต.จังหวัดได้ 

  
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์