วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มูลนิธิเพื่อนช้าง จัดโครงการสัตวแพทย์สัญจร(ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ค.67


 วันที่ 17-26 พ.ค. 2567 นี้  มูลนิธิเพื่อนช้างได้จัดโครงการสัตวแพทย์สัญจร (ภาคใต้) เป็นปีที่ 32 ของการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อนช้าง หลังจากได้ห่างหายการออกตรวจช้างในภาคใต้มาเป็นเวลานาน  น.ส.โซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งและกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง  จึงดำริให้ดำเนินการออกตรวจสุขภาพช้างและมอบยาให้ช้างในพื้นที่ 8 จังหวัด ตั้งแต่พระนครศรีอยุธยา หัวหิน(ประจวบคีรีขันธ์) ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่(สงขลา) สมุย(สุราษฎร์ธานี) และมอบกล่องยาเวชภัณฑ์ให้กับเจ้าของช้างในพื้นที่นอกเหนือจากที่ไปตรวจเยี่ยมด้วย

สำหรับโครงการสัตวแพทย์สัญจรมีมาตั้งแต่ริเริ่มที่จะจัดตั้ง มูลนิธิเพื่อนช้างขึ้นในปีพ.ศ.2536 โดยการเดินทางไปเยี่ยมช้างในหมู่บ้านในแต่ละท้องที่  โดยผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ น.ส. โซไรดา ซาลวาลา พร้อมสัตวแพทย์ชำนาญการเรื่องช้าง และทีมงานเพื่อตรวจรักษา ให้ยา แนะนำการป้องกันและระงับอาการเจ็บป่วยไม่ให้รุนแรง อันจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตช้างได้ หากช้างมีอาการมากจึงจะนำส่งไปรักษายังโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกได้   โครงการสัตวแพทย์สัญจร(ภาคใต้)นี้เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานเอกชนคือ มูลนิธิเพื่อนช้าง และหน่วยงานรัฐ ในอันที่จะช่วยเหลือช้างไทยในระยะยาวต่อไป

ในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิเพื่อนช้างฯ นำโดย น.ส.โซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งและกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง  และสัตวแพทย์หญิงเครือทอง ขยัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างมูลนิธิเพื่อนช้าง  ขอขอบพระคุณ  นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สำราญ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร  สัตวแพทย์หญิง พิรณาณ์ อยู่จำรัส (นายสัตวแพทย์ปฎิการ ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร)  และคณะมาเป็นผู้แทนร่วมปล่อยรถสัตวแพทย์สัญจร(ภาคใต้) นายสัตวแพทย์สุชล ไชยศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง มอบหมายให้ สารวัตกรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ลำปาง นายธนโชติ จอมขันเงิน เป็นผู้แทนร่วมฯ อ. วิโรจน์ สุภโชคสหกุล ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ (ผู้ประสานงานโครงการฯ) นายสัตวแพทย์ ทศพล ต่อศรี (นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมืองปาน  (สัตวแพทย์อาสา มูลนิธิเพื่อนช้าง) นายปานทอง สะอาดศรี(จิตอาสา) และนายวรชิต เจริญวุฒิสาร (จิตอาสา)

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์