วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ธกส.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการชำระดีมีโชค ครั้งที่ 2 จังหวัดลำปาง มีผู้โชคดีทั้งหมด 127 คน


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการชำระดีมีโชค โดยมีการจัดงานออกรางวัลโครงการชําระดีมีโชค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องโถงชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่นั้น ธ.ก.ส. ซึ่งจังหวัดลำปางของเรา มีผู้โชคดีดังนี้


ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อรับรางวัลดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับรางวัลในวันและเวลาทําการ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะรับภาระจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากรแทนผู้ถูกรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ สามารถรับได้ที่ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ โดยธนาคารจะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง

รางวัลที่ 2 - 6 บัตรกํานัล ธ.ก.ส. (Gift Voucher) และรถจักรยานยนต์ สามารถรับรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาตามประกาศของธนาคาร จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์